Porady OnGeo

Ekspertyza budowlana – co zawiera, ile kosztuje?

Monika Byś
2021-07-30
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 37, średnia ocen: 5
stan obiektu budowlanego.

Najogólniej mówiąc ekspertyza budowlana jest opracowaniem określającym stan obiektu budowlanego. Przepisy prawa budowlanego nie definiują jednoznacznie, jakie informacje powinny być zawarte w tym dokumencie. Nie ulega wątpliwości, że wykonaniem ekspertyzy powinien zająć się fachowiec z doświadczeniem, charakteryzujący się rzetelnością i dokładnością. Kiedy przyda Ci się ekspertyza budowlana i dlaczego jest tak ważna? Komu powinieneś zlecić jej wykonanie i w końcu – ile kosztuje?

 • Ekspertyza budowlana jest dokumentem potwierdzającym stan danego obiektu budowlanego.
 • Dobrze wykonana ekspertyza budowlana składa się z dwóch części: opisowej oraz obliczeniowej.
 • Ekspertyza budowlana zawiera m.in. opis przedmiotu ekspertyzy, obliczenia i pomiary, prawdopodobną przyczynę wystąpienia wad i uszkodzeń, przybliżone koszty napraw oraz rekomendacje zadań naprawczych.
 • Ekspertyzą budowlaną zajmują się rzeczoznawcy budowlani, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i doświadczenie zawodowe.
 • Cena profesjonalnej ekspertyzy budowlanej wynosi nawet kilka tysięcy złotych.
 • Raport o Terenie OnGeo.pl pozwoli Ci w szybki sposób zdiagnozować dowolną działkę w Polsce. Dowiesz się, czy działka znajduje się na terenie objętym MPZP, sprawdzisz dostęp do drogi publicznej, natężenie hałasu, zanieczyszczenia i wiele innych.

Czym jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana jest dokumentem potwierdzającym stan danego obiektu budowlanego. Celem wykonania ekspertyzy jest szczegółowe zbadanie poszczególnych elementów budowlanych (ścian, elewacji, dachu, fundamentów, innych elementów konstrukcyjnych) na podstawie obliczeń i pomiarów. Ekspertyzę budowlaną można wykonywać zarówno dla budynków użytkowanych od dawna m.in. budynków zabytkowych, jak i nowopowstałych. W przypadku nowych obiektów budowlanych weryfikacji podlega prawidłowość wykonania robót budowlanych w tym prac wykończeniowych, czy izolacyjnych.

Polskie prawo budowlane nie określa jednoznacznie, co powinno znaleźć się w ostatecznym dokumencie, jednak przyjęło się, że dobrze wykonana ekspertyza budowlana składa się z dwóch części: opisowej oraz obliczeniowej. W części opisowej powinny znaleźć się takie elementy jak:

 • Opis przedmiotu i celu ekspertyzy budowlanej;
 • Podstawy formalne sporządzenia ekspertyzy;
 • Opis stanu technicznego obiektu budowlanego;
 • Uszczegółowienie przeprowadzanych badań z dodaniem fotografii i rysunków poglądowych;
 • Wnioski dotyczące stanu budynku;
 • Zalecenia usunięcia ewentualnych usterek i wad konstrukcyjnych.

Do czego przyda się ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana będzie Ci potrzebna jeśli:

 • Obiekt budowlany będzie wymagał modernizacji;
 • Planujesz zmianę przeznaczenia nieruchomości;
 • Stwierdzono naruszenie konstrukcji elementów budynku;
 • Pojawia się problem z akustyką obiektu;
 • Budynek został uszkodzony w wyniku zdarzeń losowych (pożar, podtopienia, nawałnice itp.);
 • Uszkodzeniu podlega instalacja elektryczna, kominowa lub wentylacyjna.

W pozostałych przypadkach wystarczy dokument zwany opinią techniczną.

Opinia techniczna to ocena stanu budynku w oparciu o oględziny oraz dokumentację projektową. Dokument ten przygotowuje technik budowlany lub inżynier budownictwa.

Kto może wykonać ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyzą budowlaną zajmują się rzeczoznawcy budowlani, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i doświadczenie zawodowe. Opinię techniczną może wykonać inżynier budownictwa i technik budowlany. Osoby te również muszą posiadać uprawnienia budowlane.

Ile kosztuje ekspertyza budowlana?

Cena profesjonalnej ekspertyzy budowlanej wynosi nawet kilka tysięcy złotych. Ostateczny koszt sporządzenia dokumentu jest uzależniony od warunków towarzyszących jej przygotowaniu tj. termin wykonania opinii, lokalizacja, wielkość i powierzchnia budynku stopień zniszczenia i charakter prowadzonych badań. Znacznie tańszą opcją jest opinia techniczna. Jej cena wynosi średnio 1 tys. zł.

Poznaj Raporty o Terenie OnGeo.pl i zdiagnozuj swoją działkę bez wychodzenia z domu

Dzięki Raportom o Terenie OnGeo.pl dostaniesz niezbędne informacje o dowolnej działce w Polsce w zaledwie 5 minut po dokonanej płatności. Zobacz co znajdziesz w Raportach! 

Raport o Terenie
Raport o Terenie
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.