News

Poprawki komisji senackiej do ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej w 2023 r.

Monika Byś
2022-10-05
~3 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
ceny energii elektrycznej

Senacka komisja gospodarki wprowadziła poprawki do ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2023 r. Jedna z poprawek głosi, że ochroną objęci będą odbiorcy, którzy trafią do sprzedawcy rezerwowego po wypowiedzeniu umowy.

  • Wśród poprawek znalazła się zmiana, precyzująca, że jeśli odbiorcy w trakcie 2023 r. skończy się umowa z gwarancją ceny, to po jej upłynięciu będzie mógł liczyć na skorzystanie z zamrożonych cen. Co do zasady ustawa nie obejmuje odbiorców, którzy wcześniej podpisali umowy, gwarantujące im stałą cenę energii na 2023 r.
  • Ustawa przewiduje, że w przyszłym roku ceny prądu będą zamrożone na poziomie z tego roku do limitu zużycia: 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego; 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami; 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.
  • Maksymalny limit wydatków z Funduszu w latach 2023-2025 przewidziano na 26,8 mld zł. Na wypłatę w 2023 r. rekompensat 23 mld zł i dodatku elektrycznego przekaże aż 1 mld zł.

Komisja przyjęła szereg poprawek redakcyjnych, legislacyjnych i precyzujących. Wśród poprawek znalazła się zmiana, precyzująca, że jeśli odbiorcy w trakcie 2023 r. skończy się umowa z gwarancją ceny, to po jej upłynięciu będzie mógł liczyć na skorzystanie z zamrożonych cen. Co do zasady ustawa nie obejmuje odbiorców, którzy wcześniej podpisali umowy, gwarantujące im stałą cenę energii na 2023 r.

Zamrożenie ceny energii elektrycznej dla odbiorców od sprzedawcy rezerwowego

Na wniosek Urzędu Regulacji Energetyki komisja wprowadziła też zapis, przewidujący, ze zamrożone ceny energii mają stosować również tzw. sprzedawcy rezerwowi. Ma to na celu objęcie ochroną odbiorców, którym dotychczasowy sprzedawca wypowie umowę i będą korzystać z dostaw od sprzedawcy rezerwowego.

Ustawa przewiduje, że w przyszłym roku ceny prądu będą zamrożone na poziomie z tego roku do limitu zużycia:

  • 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego,
  • 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,
  • 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Odbiorcy którzy przekroczą wskazane limity zużycia, rozliczać się będą za każdą kolejną zużytą ilość energii według stawek taryf lub cenników obowiązujących w 2023 r. Z zamrożenia cen wyłącza się odbiorców, którzy wcześniej zawarli rynkowe umowy, gwarantujące im stałą cenę za energię elektryczną w 2023 r.

Zamrożeniu cen energii towarzyszy zamrożenie stawek opłat dystrybucyjnych do wskazanych limitów zużycia. Ustawa przewiduje, że operator systemu dystrybucyjnego dla energii do limitu 2; 2,6 lub 3 MWh stosuje stawki z 2022 r., o ile są niższe od stawek, zatwierdzonych przez regulatora na 2023 r.

Przewiduje też, że jeżeli między 1 października br. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10 % w porównaniu z okresem 1 października 2021 - 31 grudnia 2022, w 2024 r. sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10 % kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022-grudzień 2023.

Spółki energetyczne mają otrzymać rekompensaty za zamrożenie cen prądu i upusty. Źródłem finansowania ma być Fundusz Przeciwdziałania Covid-19. Ten sam fundusz finansuje również dodatek elektryczny. Maksymalny limit wydatków z Funduszu w latach 2023-2025 przewidziano na 26,8 mld zł. Na wypłatę w 2023 r. rekompensat 23 mld zł i dodatku elektrycznego przekaże aż 1 mld zł. Pozostałe 2,8 mld zł przewidziano na zrekompensowanie spółkom upustów w latach 2024-2025.

Poprawki do ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej. Dodatek elektryczny dla gospodarstw ogrzewanych prądem

Ustawa przewiduje też wprowadzenie dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania stanowi prąd. Warunkiem koniecznym do jego uzyskania ma być wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wysokość dodatku elektrycznego zależy od rocznego zużycia energii elektrycznej:

  • 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2022 r. na poziomie do 5 MWh,
  • 1500 zł w przypadku zużycia powyżej 5 MWh.

W ustawie założono też podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez urzędy obsługujące organy administracji rządowej i samorządowej. Przewiduje się, że kierownicy jednostek sektora finansów od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. mają zredukować zużycie energii elektrycznej w zajmowanych budynkach, przez urządzenia techniczne itp. o 10 % w stosunku do średniej z lat 2018-2019. Natomiast w 2023 r. ma obowiązywać również cel 10 % redukcji w stosunku do zużycia z 2022 r. Kto tego obowiązku nie wykona, ma podlegać karze do 20 tys. zł.

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.