News

Do CEEB wpłynęło blisko 2 mln deklaracji. Zobacz do kiedy masz czas na zgłoszenie swojej.

Monika Byś
2022-02-23
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-24
Głosów: 30, średnia ocen: 5
CEEB

Według najnowszych danych przedstawionych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) wpłynęło blisko 2 mln deklaracji o źródle ogrzewania. W bazie powinny znaleźć się dane dotyczące jednak aż 5 mln budynków. Dlatego przypominamy, że pozostali mają tylko kilka miesięcy na złożenie deklaracji. A właściwie - kiedy upływa termin?

  • Termin złożenia wszystkich deklaracji mija 30 czerwca 2022 roku.
  • Ustawodawca nie przewidział możliwości wydłużenia terminu na złożenie deklaracji do CEEB.
  • Za niezłożenie deklaracji w wyznaczonym ustawowo terminie możesz dostać karę grzywny w wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi na drogę sądową, wielkość grzywny może wzrosnąć nawet do 5000 zł.

Ile deklaracji wpłynęło co CEEB?

Liczba deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w CEEB systematycznie wzrasta. Według danych na 14 lutego 2022 roku było ich w ewidencji 1 948 911 sztuk. Według wyliczeń GUNB, dziennie do bazy wpływa średnio 40 tys. deklaracji. Na poniższym wykresie widać wyraźne przyspieszenie tempa składanych deklaracji w 2022 roku. 

CEEB miesięczny przyrost ilościowy deklaracji, GUNB
CEEB miesięczny przyrost ilościowy deklaracji, GUNB

Polecamy wpis: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - urząd sprawdzi czym ogrzewasz dom

Większą część stanowią deklaracje dla budynków mieszkalnych – jest ich 1 882 883, natomiast deklaracji dla budynków niemieszkalnych - 66 028. W CEEB dominują również deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku (1 839 581). Deklaracji dotyczących źródeł ciepła użytkowanych pierwszy raz po 1 lipca wpłynęło 105 867. Z czego wynika taka różnica? Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych od 1 lipca 2021 roku należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania, natomiast deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku - do 30 czerwca 2022 roku. Należy pamiętać, że w przypadku zmiany źródła ciepła konieczna jest aktualizacja deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Co ciekawe, 1 740 698 deklaracji złożyli właściciele lub współwłaściciele budynków, podczas gdy ta liczba w przypadku zarządców wynosi 141 902. GUNB zauważa, że nie podano odpowiedzi w 66311 przypadkach.

Pamiętaj!

Aby ubiegać się o dodatek osłonowy konieczny jest wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Należy pamiętać, że dane i informacje zawarte w deklaracji pisemnej wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji -> Deklaracja CEEB - zgłoś źródło ogrzewania budynku. Zobacz jak to zrobić, żeby otrzymać dodatek osłonowy

Większość korzysta z kotłów na paliwa stałe

Spływające deklaracje potwierdzają szacunki ekspertów dotyczących źródeł ogrzewania w polskich domach i pozostałych budynkach. W większości korzystamy z kotłów na paliwa stałe (1 113 929). Na drugim miejscu uplasowały się kotły gazowe (598 644). Szczegółowe dane przedstawia poniższy wykres. 

CEEB deklaracje - rodzaje źródeł ciepła i spalania paliw, GUNB
CEEB deklaracje - rodzaje źródeł ciepła i spalania paliw, GUNB

Warto zauważyć, że wielu właścicieli budynków w Polsce zgłosiło także ekologiczne źródła ciepła. Mając na uwadze wpływ blisko 2 tys. deklaracji, posiadanie pomp ciepła zadeklarowało 62 383 właścicieli nieruchomości. Zgłoszono użytkowanie kolektorów słonecznych, których liczba sięgnęła 110 869.

Mamy czas do końca czerwca 2022 roku 

Termin złożenia wszystkich deklaracji mija 30 czerwca 2022 roku. Jest więc duże ryzyko, że nie wszyscy zarządcy i właściciele budynków zdążą taką deklarację złożyć. GUNB zapowiedział intensyfikację działań w zakresie informowania, zarówno mieszkańców, jak i pracowników urzędów miast i gmin o tym obowiązku.

Ustawodawca nie przewidział możliwości wydłużenia terminu na złożenie deklaracji do CEEB. Wprowadził za to sankcje za niezłożenie deklaracji w wyznaczonym ustawowo terminie, co może skutkować karą grzywny w wysokości do 500 zł, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu postępowań w sprawach o wykroczenia. Jeśli sprawa trafi na drogę sądową, wielkość grzywny może wzrosnąć nawet do 5000 zł.

Źródło: GUNB, GLOBEnergia.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.