Porady OnGeo

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - urząd sprawdzi czym ogrzewasz dom

Monika Byś
2021-07-19
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-24
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel domu lub zarządca budynku będzie miał obowiązek zgłoszenia deklaracji źródłach ciepła i spalania paliw. Deklaracje będzie zbierać Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Baza CEEB ma zawierać informację o sposobach ogrzewania budynków, a jej celem jest likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczenia powietrza – emisji substancji powodującej smog w Polsce. Jak urząd sprawdzi czym ogrzewasz dom? Gdzie i jak można złożyć deklaracje i w jakim terminie należy ją złożyć?

 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to rządowa baza w której zostaną zgromadzone dane dotyczące ogrzewania domów i mieszkań w Polsce.
 • CEEB ma docelowo dostarczać dane o wszystkich źródłach ciepła o nominalnej mocy cieplnej do 1MW.
 • Kontrola ma objąć ok. 5-6 mln budynków i rusza już 1 lipca 2021r.
 • Deklaracje możesz składać w tradycyjnej formie papierowej oraz elektronicznej. Deklaracje CEEB zbiera Urząd Gminy właściwy co do lokalizacji nieruchomości.
 • Na dostarczenie deklaracji masz 12 miesięcy w przypadku budynków istniejących i 14 dni w przypadku budynków nowopowstałych.
 • Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo.pl i dowiedz się, jakie jest średnioroczne zanieczyszczenie powietrza pyłami drobnymi (PM2,5) i średnimi (PM10).

Czym jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to rządowa baza w której zostaną zgromadzone dane dotyczące ogrzewania domów i mieszkań w Polsce. Baza ta będzie swoistym narzędziem pomocnym w działaniach podejmowanych w ramach programu „Stop Smog”. Dane zgromadzone w CEEB będą pochodzić z kilku źródeł, m.in. z kontroli przeprowadzanej przez osoby do tego uprawnione oraz z baz danych istniejących, w tym z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności.

Jakie informacje będzie zbierała Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?

CEEB ma docelowo dostarczać dane o wszystkich źródłach ciepła o nominalnej mocy cieplnej do 1MW.

W bazie CEEB będą znajdować się informacje o :

 • źródle ciepła jakim ogrzewany jest budynek;
 • terminie przeprowadzenia ostatniej kontroli związanej z ogrzewaniem;
 • charakterystyce energetycznej budynku,
 • przyznanych dofinansowaniach i ulg na termomodernizację,
 • formie wsparcia finansowego ze środków publicznych

Kontrola ma objąć ok. 5-6 mln budynków i rusza już 1 lipca 2021r.

W jaki sposób mogę złożyć deklarację?

Deklaracje możesz złożyć na dwa sposoby:

 1. W formie papierowej. Deklaracje możesz złożyć osobiście, w Urzędzie Gminy właściwym dla lokalizacji budynku lub listowie, wysyłając dokument na adres Urzędu.
 2. W formie elektronicznej. Deklaracje możesz złożyć przez Internet za pomocą systemu teleinformatycznego CEEB. Bezpieczeństwo tej formy gwarantuje Profil Zaufany gwarantujący bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego.

Ile mam czasu na wypełnienie deklaracji?

Na dostarczenie deklaracji masz 12 miesięcy w przypadku budynków istniejących, czyli do 30 czerwca 2022r. Jeśli Twój budynek dopiero powstaje, masz czas do 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

A co zrobić, jeśli mam w domu dwa lub więcej źródeł ciepła?

Należy złożyć wszystkie źródła ciepła w deklaracji.

Czy za nieprzesłanie danych do CEEB mogę dostać karę?

Tak, możesz otrzymać sankcje w przypadku gdy nie złożysz deklaracji w terminie. Zasady nałożenia grzywny będą nakładane na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat CEEB wejdź na stronę https://www.gunb.gov.pl/.

W zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

www.gunb.gov.pl - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
www.gunb.gov.pl - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Dowiedz się, jakie jest średnioroczne zanieczyszczenie powietrza na Twojej nieruchomości

Wygeneruj Raport o terenie dla swojej działki i dowiedz się m.in. jakie jest średnioroczne zanieczyszczenie powietrza w Twojej okolicy. W ciągu 5 minut dostaniesz odpowiedź, czy żyjesz w terenie zagrożonym zbyt dużą kumulacją pyłów drobnych, które powodują choroby układu oddechowego.

Dokonaj samodzielnie diagnozy swojej działki!

Raport o Terenie OnGeo.pl - zanieczyszczenia
Raport o Terenie OnGeo.pl - zanieczyszczenia
Sprawdź Raport o Terenie OnGeo
Sprawdź Raport o Terenie OnGeo
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.