News

Budowa masztów telekomunikacyjnych bez decyzji środowiskowych – projekt rozporządzania

Monika Ojczyk
2022-01-13
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-14
Głosów: 10, średnia ocen: 5
Budowa masztów telekomunikacyjnych bez decyzji środowiskowych

Nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów przewiduje, że możliwa będzie budowa masztów telekomunikacyjnych bez decyzji środowiskowych.

  • W trakcie procesu inwestycyjnego zmierzającego zarówno do budowy, jak i przebudowy lub rozbudowy masztów telekomunikacyjnych nie będzie zachodziła potrzeba uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Autorzy projektu rozporządzenia stwierdzili, że inwestycje te nie mają znaczącego negatywnego wpływu na środowisko.
  • Zdaniem autorów projektu zmniejszenie obciążeń administracyjnych pozwoli na szybsze pokrycie kraju zasięgiem sieci mobilnych.

Projekt rozporządzana Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

12 stycznia br. w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nowa regulacja ma ograniczyć nieuzasadnione obciążenia administracyjne związane z rozbudową infrastruktury telekomunikacyjnej. Projekt można zobaczyć -> tutaj

Projekt zakłada wyłączenie instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz z grupy przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez nieujęcie ich w § 2 w ust. 1 w pkt 7 oraz w § 3 w ust. 1w  pkt 8 rozporządzenia o ochronie środowiska. Oznacza to, że możliwa będzie m.in. budowa masztów telekomunikacyjnych bez decyzji środowiskowych

W ocenie skutków regulacji (OSR) czytamy:

W efekcie w trakcie procesu inwestycyjnego zmierzającego zarówno do budowy, jak i przebudowy lub rozbudowy tych obiektów nie będzie zachodziła potrzeba uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co bezpośrednio skutkować będzie zmniejszeniem obciążeń podmiotów planujących realizację inwestycji w tym obszarze

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, dotychczas funkcjonujące regulacje dotyczące wymienionych instalacji były nadregulacją względem wymogów ustanowionych unijną dyrektywą 2011/92/UE.

Autorzy projektu zwrócili uwagę, że prowadzone dotychczas postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dowodzą, iż wymienione wyżej inwestycje nie mają znaczącego negatywnego wpływu na środowisko.

Budowa masztów telekomunikacyjnych bez decyzji środowiskowych

W uzasadnieniu projektu rozporządzania czytamy:

Intencją projektodawcy jest redukcja obciążeń i usunięcie nadregulacji, które nie znajdują uzasadnienia w kontekście celów stawianych w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, a które w związku z wymogiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach utrudniają proces inwestycyjny, wydłużając przez to czas uzyskiwania niezbędnych pozwoleń.

Zwrócono uwagę, że rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji środowiskowych trwają od 2 miesięcy do kilku lat. Takie informacje pochodzą od inwestorów.

Autorzy projektu podkreślili, że obecnie istniejące regulacje prawne gwarantują skuteczny udział w postępowaniach administracyjnych dla masztów telekomunikacyjnych zarówno dla obywateli jak i samorządów.

Odbywa się to na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego, począwszy od ustalenia lokalizacji inwestycji (na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego lub na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), następnie na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i zgłoszenia organowi ochrony środowiska nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko.

Polecamy wpis: Budowa przyłączy na zgłoszenie, czy bez

Projektodawcy przypomnieli, że obowiązujące regulacje zawarte w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, gwarantują bezpieczeństwo i kontrolę nad polem elektromagnetycznym emitowanym od instalacji radiokomunikacyjnych.

Zdaniem autorów projektu zmniejszenie obciążeń administracyjnych pozwoli na szybsze pokrycie kraju zasięgiem sieci mobilnych.

Szybsze pokrycie kraju zasięgiem sieci mobilnych umożliwi większe wykorzystanie pracy zdalnej, edukacji zdalnej, dostępu do e-administracji i e-medycyny w sytuacjach kryzysowych. Zwiększone zostanie również bezpieczeństwo obywateli

Źródło: Samorzad.pap.pl

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.