News

Boom kredytów hipotecznych w II kwartale 2023

Monika Byś
2023-08-31
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
boom kredytów hipotecznych

W II kwartale 2023 roku polski rynek kredytów hipotecznych kontynuował imponujący wzrost, utrzymując tendencję z poprzedniego kwartału. Pomimo ogólnego niskiego poziomu kredytowania, wzrost liczby i wartości udzielonych kredytów mieszkalnych stanowi efekt przede wszystkim katastrofalnych wyników z poprzednich okresów, tworząc tzw. efekt bazy. 

  • Liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych w II kwartale 2023 wzrosła o 40,19% w porównaniu z poprzednim kwartałem, osiągając 30 798 umów.
  • Wartość zawartych umów kredytowych zwiększyła się o 51,22%, osiągając 11,3 miliarda złotych, co stanowi kontynuację trendu wzrostowego.
  • Wpływ na wzrost rynku kredytowego miały działania Rady Polityki Pieniężnej, stabilizacja stopy referencyjnej NBP oraz rządowy program "Bezpieczny kredyt 2%", zachęcający do korzystania z kredytów hipotecznych.

Wnioski te pochodzą z kwartalnego Raportu AMRON-SAFIN. Zobacz całą publikację TUTAJ

Ile kredytów udzielono w II kwartale 2023 roku?

W ciągu kwartału udzielono 30 798 kredytów mieszkaniowych, co stanowi wzrost o 40,19% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wartość tych umów wzrosła o 51,22%, osiągając 11,3 miliarda złotych. Rekordowym wynikiem jest również średnia wartość udzielonego kredytu, która w II kwartale 2023 roku wyniosła 366 139 złotych, odnotowując 7,87% wzrost w porównaniu z I kwartałem 2023 roku.

Skąd takie ożywienie na rynku?

Kilka kluczowych czynników przyczyniło się do tego ożywienia rynku kredytowego. Działania Rady Polityki Pieniężnej, utrzymanie stabilnej stopy referencyjnej NBP oraz obniżenie stopy procentowej WIBOR 3M przyczyniły się do bardziej korzystnych warunków kredytowych. Rządowy program "Bezpieczny kredyt 2%" również wpłynął na wzrost, zachęcając do skorzystania z kredytów hipotecznych przed wprowadzeniem programu.

Warto zauważyć, że mimo wzrostu, spłaty czynnych kredytów przewyższają nowo udzielane, co stanowi istotną cezurę na rynku. Niemniej liczba mieszkań oddanych do użytkowania zanotowała wzrost o 3,31% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Rynek nieruchomości również uległ pewnym zmianom. Warszawa wyznacza nowe trendy, notując wzrost średnich cen transakcyjnych o 2,84%. Inne miasta, takie jak Wrocław czy Łódź, doświadczyły niższych wzrostów cen. Program "Bezpieczny kredyt 2%" wpłynął na rynek, widocznie wpływając na ceny ofertowe mieszkań.

Podsumowując, drugi kwartał 2023 roku przynosi dalszy wzrost rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce. Ożywienie rynku kredytowego jest wynikiem kilku czynników, w tym działań regulacyjnych i rządowych programów. Rynek nieruchomości również ewoluuje, zyskując nowe trendy cenowe w różnych miastach.

Źródło: RAPORT AMRON-SARFIN 2/2023

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.