News

Alert RCB o złej jakości powietrza - ostrzeżenie SMS-owe

Monika Byś
2021-11-02
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-16
Głosów: 33, średnia ocen: 5
Alert RCB o złej jakości powietrza

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało oświadczenie o planach uruchomienia SMS-owego ostrzeżenia o złej jakości powietrza na terenie powiatów na terenie których zaobserwowano przekroczoną normę pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Alert RCB o złej jakości powietrza będzie wysyłany na podstawie prognozy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).

  • Alert RBC o złej jakości powietrza będzie informował o zagrożeniu przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 µg/m3
  • Przekroczenie wartości 150 µg/m3 klasyfikowane jest jako bardzo zły stan powietrza.
  • Sprawdź jakość powietrza w Raportach o Terenie OnGeo

Alert RCB o złej jakości powietrza

Uwaga! Dziś (data) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz.

Taką treść otrzymają osoby, które znajdują się na terenie powiatów, dla których istnieje zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 µg/m3.

Przekroczenie wartości 150 µg/m3 klasyfikowane jest jako bardzo zły stan powietrza w regionie na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego są jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie populacji
Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego są jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie populacji

Na podstawie jakich danych będą wysyłane alerty RCB?

Ostrzeżenia GIOŚ są sporządzane na podstawie wyników ze stacji jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, prognoz meteorologicznych i prognoz zanieczyszczenia powietrza wykonywanych przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Celem aktualnego sprawdzenia stanu powietrza na terenie kraju zajrzyj na stronę internetową Inspekcji Ochrony Środowiska.

Polecamy wpisy:

Dofinansowanie do wymiany pieca - program „Czyste Powietrze”

Program Czyste Powietrze – popraw efektywność energetyczną domu

Program Czyste Powietrze - zmiany ogłoszone w Nowym Ładzie

Uwaga!

Treść ostrzeżenia może ulec niewielkim zmianom. Komunikaty będą na bieżąco publikowane również na stronach internetowych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz na profilach Centrum w mediach społecznościowych.

W pracach nad uruchomieniem Alertu RCB przy złej jakości powietrza brali udział eksperci GIOŚ, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Instytutu Ochrony Środowiska – PIB, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu „Czyste Powietrze”.

Sprawdź zanieczyszczenie swojej okolicy

Sprawdź średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza dla swojego regionu.

Dowiedz się, jakie jest zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 i PM10 dla Twojej okolicy.

Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo zawierający szczegółowe wartości zanieczyszczenia powietrza oraz przedstawiona na mapie analizę jakości powietrza dla wskazanego terenu lub konkretnej wybranej działki.

Nie kupuj kota w worku, zobacz jak to wygląda!

Fragment Raportu o Terenie OnGeo.pl - zanieczyszczenia
Fragment Raportu o Terenie OnGeo.pl - zanieczyszczenia

Dowiedz się więcej o zanieczyszczeniu powietrza w wybranym przez Ciebie miejscu w raportach o terenie

Usługa Raportu o terenie jest płatna, kosztuje od około 10 zł do 100 zł w zależności od powierzchni terenu i liczby wybranych tematów.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.