News

62 gminy rozpoczęły prace nad planem ogólnym

Monika Byś
2024-02-21
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 4.7
62 gminy rozpoczęły prace nad planem ogólnym

62 gminy rozpoczęły przygotowanie planów ogólnych, a liczba ta wciąż rośnie - poinformował Michał Gil z Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Przypominamy, że gminy mają czas do 2026 roku na wdrożenie planów ogólnych dla swoich terenów. 

Wdrażanie reformy planowania przestrzennego było tematem numer jeden na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która odbyła się 20 lutego br. Samorządowcy nadal walczą o przedłużenie terminu uchwalania planów ogólnych. Istnieje realne ryzyko, że gminy nie zdążą z uchwaleniem aktów prawa miejscowego na czas. Główną przyczyną jest brak wystarczającego finansowania procesu.

Wiceminister rozwoju, Waldemar Sługocki, przypomniał o istotnych środkach finansowych dostępnych z KPO na wspieranie reformy planowania przestrzennego, w tym 200 milionów euro na ten cel. Zaznaczył także, że trwają przygotowania do szkoleń dla ponad 1700 pracowników urzędów, mających na celu lepsze zrozumienie przepisów dotyczących planowania przestrzennego. Przedstawiciele Związku Miast Polskich uważają jednak, że dotacje są niewystarczające. 

Sługocki wyraził zrozumienie dla trudności związanych z terminem uchwalenia planów ogólnych do 2026 roku, ale podkreślił, że rząd oraz samorządy wspólnie podejmują wysiłki, aby osiągnąć ten cel. Obecnie trwają konsultacje dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie z KPO, a brak formalnego regulaminu nie powinien stanowić przeszkody w rozpoczęciu procesu opracowywania planów ogólnych.

Nowa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, znowelizowana w 2023 roku, nakłada obowiązek opracowania planów ogólnych przez każdą gminę do 1 stycznia 2026 roku, co zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Sprawdź czy na terenie Twojej działki obowiązuje plan miejscowy

W Raporcie o ternie OnGeo.pl sprawdzisz, czy Twoja działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Dla obszarów z dostępnymi danymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały oraz zaznaczone na mapie granice obowiązujących planów. Jeśli analizowany teren jest objęty miejscowym planem, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie (granice, powierzchnia i udział procentowy dla każdego terenu).

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.