News

Wiemy, ile dostanie gmina na sporządzenie planu ogólnego

Monika Byś
2024-02-19
~2 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
ile dostanie gmina na sporządzenie planu ogólnego

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło algorytm podziału środków przeznaczonych dla gmin na sporządzenie planów ogólnych. Środki pochodzą z Krajowego Programu Operacyjnego (KPO). Resort udostępnił również wykaz z maksymalnymi kwotami wsparcia, jakie mogą otrzymać poszczególne samorządy.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi obecnie konsultacje dotyczące zasad dofinansowania planów ogólnych z pieniędzy z KPO - kluczowego elementu reformy planowania przestrzennego. Planowany nabór wniosków w ramach KPO ma rozpocząć się już 29 lutego.

W trakcie konsultacji ministerstwo udostępniło na swojej stronie internetowej regulamin konkursu, wraz z kryteriami i wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków. 

W przedstawionym algorytmie uwzględniono m.in. powierzchnię gminy, liczbę mieszkańców oraz udział powierzchni lasów. Dodatkowo, w osobnym załączniku opublikowano wykaz maksymalnych kwot wsparcia dla każdej gminy.

Informacje dotyczące kwoty finansowania planów ogólnych dla poszczególnych gmin znajdują się w dokumencie (WYKAZ maksymalnej kwoty wsparcia na gminne programy rewitalizacyjne w każdej gminie). 

Ile dostanie gmina na sporządzenie planu ogólnego?

Zgodnie z regulaminem, do wydatków kwalifikowalnych zaliczane będą koszty związane z opracowaniem planów ogólnych, programów rewitalizacji, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również koszty związane z opracowaniami, ekspertyzami, analizami i dokumentacją techniczną.

Warto zaznaczyć, że podatek VAT nie będzie kwalifikowany jako wydatek kwalifikowalny i zostanie wyłączony z dofinansowania. Koszty związane z podatkiem VAT będą musiały zostać sfinansowane ze środków własnych beneficjenta.

Całkowity budżet przeznaczony na realizację inwestycji wynosi ponad 893,2 mln złotych, z czego na wsparcie gmin w przygotowaniu planów ogólnych przewidziano 457,8 mln złotych, na programy rewitalizacji – 94 mln złotych, a na przygotowanie i uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 316,2 mln złotych.

Źródło: MRIT

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.