News

200 mln zł na ochronę zabytków

Monika Byś
2022-10-31
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
200 mln zł na ochronę zabytków

Do 28 listopada br. można składać wnioski do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków” realizowanego w 2023 r. Łącznie do rozdysponowania jest ponad 200 mln zł na ochronę zabytków.

  • Rząd planuje dwa termin naboru: pierwszy nabór rozpoczął się 27 października i potrwa do 28 listopada - obejmuje prace planowane do realizacji w 2023 r. Natomiast w ramach drugiego naboru, będzie można ubiegać się o refundację prac wykonanych w latach 2020-2022. Ogłoszenie nastąpi w I kwartale 2023 r.
  • MKiDN zwraca uwagę, że już na etapie składania wniosku wymaga się skanu aktualnego pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac.
  • Wnioski wraz z obowiązkowymi załącznikami należy przesyłać wyłącznie drogą on-line za pomocą systemu EBOI. Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie.

Celem programu „Ochrona zabytków” jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane zarówno poprzez konserwację, jak i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych, a także ich udostępnianie na cele publiczne.

Sprawdź czy nieruchomość objęta jest ochroną zabytków

W Raportach o Terenie OnGeo.pl możesz w prosty sposób sprawdzić czy nieruchomość nie jest objęta ochroną zabytków. 

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Raport przedstawia lokalizację nieruchomości zabytkowych na mapie, a także w formie wykazu tabelarycznego, w którym znajdziesz informacje takie jak:

  • rodzaj i nazwa zabytku,
  • okres powstania,
  • link do szczegółowej dokumentacji danego zabytku ze strony rządowej,
  • odległość w linii prostej od nieruchomości zabytkowej.

200 mln zł na ochronę zabytków

Rząd planuje dwa termin naboru: pierwszy nabór rozpoczął się 27 października i potrwa do 28 listopada - obejmuje prace planowane do realizacji w 2023 r. Natomiast w ramach drugiego naboru, będzie można ubiegać się o refundację prac wykonanych w latach 2020-2022. Ogłoszenie nastąpi w I kwartale 2023 r.

MKiDN zwraca uwagę, że już na etapie składania wniosku wymaga się skanu aktualnego pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac.

Wnioski wraz z obowiązkowymi załącznikami należy przesyłać wyłącznie drogą on-line za pomocą systemu EBOI. Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie. Natomiast minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 tys. zł.

Dofinansowanie udziela się w wysokości do 50 % nakładów koniecznych, natomiast w przypadkach określonych w art. 78 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dofinansowanie może być udzielone w kwocie do 100 % nakładów koniecznych.

MKiDN podkreśla, że:

komunikat MKiDN 

Ochrona polskich zabytków jest jednym z priorytetów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dlatego od 2016 r. budżet programu jest co roku systematycznie zwiększany, odnotowując rekordowe zainteresowanie wnioskodawców. W 2022 r. budżet programu, czyli zwiększony do ponad 200 mln zł, przewyższył dwukrotność kwoty z 2016 r. Łącznie w latach 2016-2022 wydatki państwa na wsparcie dla ochrony zabytków wyniosły niemal 1,2 mld zł.

Więcej informacji na temat naboru można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow5.

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.