News

Będą zmiany w ustawie o ochronie środowiska

Monika Byś
2023-05-10
~2 min
Głosów: 17, średnia ocen: 4.9
zmiany w ustawie o ochronie środowiska

Rząd planuje wprowadzić zmiany do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie w celu przyspieszenia procedur wydawania decyzji środowiskowych dla "inwestycji strategicznych". Projekt przewiduje również wprowadzenie innych nowych przepisów.

  • Rząd przygotowuje projekt zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Projekt ma przyspieszyć procedury wydawania decyzji środowiskowych dla "inwestycji strategicznych".
  • Celem zmian jest usprawnienie procedur inwestycyjnych.
  • Lista inwestycji uznanych za strategiczne ma być rozszerzona o linie tramwajowe, metro, koncesje na wydobywanie kopalin, poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów.
  • Decyzje środowiskowe w przypadku zmiany lasu prywatnego na użytek rolny będzie wydawał wójt lub burmistrz zamiast RDOŚ.
  • Plan zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 ma stać się bezterminowy.

W ramach prac międzyresortowego zespołu do spraw przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło propozycje zmian w projekcie ustawy mających na celu usprawnienie procedur inwestycyjnych. Głównie chodzi o przyspieszenie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ułatwienie realizacji inwestycji, szczególnie w zakresie inwestycji drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych.

Projekt wprowadza pojęcie "inwestycji strategicznych", które odnosi się do przedsięwzięć, dla których nie bada się zgodności lokalizacji z ustaleniami planu zagospodarowania. W projekcie poszerzono katalog inwestycji uznanych za strategiczne, w tym linie tramwajowe i metro, przedsięwzięcia związane z wydobyciem kopalin oraz inwestycje lotniskowe. Lista inwestycji strategicznych będzie również rozszerzona o inwestycje w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

Czego dotyczą zmiany?

Jeden z proponowanych przepisów zakłada, że decyzje środowiskowe dotyczące zmiany lasu prywatnego na użytek rolny będzie wydawał wójt lub burmistrz zamiast Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Z kolei w ustawie o ochronie przyrody przewiduje się, że plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 staną się bezterminowe, zamiast być opracowywane raz na 10 lat.

Źródło: Interia Zielona

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. dane wprost z ewidencji gruntów i budynków, informacje o uciążliwościach, wadach fizycznych i formalno-prawnych działki, a także sprawdzisz geologiczne warunki budowlane.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.