News

Będą zmiany w przepisach dotyczących ewidencji gruntów

Monika Byś
2023-11-23
~2 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
zmiany w przepisach dotyczących ewidencji gruntów

Resort rozwoju opublikował projekt rozporządzenia dotyczącego ewidencji gruntów i budynków. Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania przepisów do nowej ustawy o ułatwieniach w inwestycjach w biogazownie rolnicze. Pozostałe zmiany dotyczą umożliwienia stosowania niestandardowej metody numeracji działek po podziale i nowych zasad zaliczania gruntów pod drogi.

  • Wśród proponowanych modyfikacji znajduje się aktualizacja zasad zaliczania gruntów do użytków gruntowych uwzględniająca tereny zajęte przez biogazownie.
  • Zmiana definiuje zasady zaliczania gruntów do użytku gruntowego "drogi".
  • Proponuje się przywrócenie możliwości stosowania nietypowej metody numeracji działek po podziale.

Wśród proponowanych modyfikacji znajduje się aktualizacja zasad zaliczania gruntów do użytków gruntowych, uwzględniająca tereny zajęte przez biogazownie, zdefiniowane w nowej ustawie. Dodatkowo, proponuje się przywrócenie możliwości stosowania nietypowej metody numeracji działek po podziale, zwłaszcza na obszarach dawnego katastru pruskiego. 

Niestandardowy numer ewidencyjny działek po podziale

Zgodnie z projektem, starosta, we współpracy z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, będzie mógł zastosować inny sposób oznaczania działek ewidencyjnych po podziale, pod warunkiem, że gwarantuje on unikalność oznaczeń w obrębie i oznacza je liczbami naturalnymi lub ułamkami zwykłymi. 

Nowe zasady zaliczania gruntów jako drogi

Kolejną istotną zmianą jest dostosowanie przepisów do nowego brzmienia art. 4 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, które definiuje zasady zaliczania gruntów do użytku gruntowego "drogi". Zmiana ta wynika z przedefiniowania pojęcia pasa drogowego, który obecnie obejmuje przestrzeń nad i pod gruntami wyznaczoną przez linie rozgraniczające.

W uzasadnieniu projektu podkreślono potrzebę jednoznacznego określenia obszaru, na którym znajduje się droga, aby uniknąć niejasności związanych z zaliczaniem gruntów do użytku gruntowego "drogi". 

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od daty ogłoszenia. Jak zapewnia resort, zmiany mają na celu usprawnienie ewidencji gruntów i budynków. 

Źródło: PAP

Sprawdź działkę w ewidencji gruntów 

Część informacji zawartych w rejestrze gruntów i wiele innych możesz sprawdzić w Geoportalu OnGeo.pl.

Generując Raport OnGeo.pl otrzymasz czytelną mapę z Twoją działką, która będzie analizą danych pochodzących z ewidencji gruntów i budynków. Oprócz mapy działki i jej sąsiedztwa, na podkładzie ortofotomapy otrzymasz:

  • identyfikator i numer działki ewidencyjnej, powierzchnię urzędową,
  • grupę rejestrową działki,
  • kontur klasyfikacyjny działki oraz oznaczenie klasy bonitacyjnej, 
  • paramenty geometryczne nieruchomości, czyli długość, szerokość, powierzchnię oraz współczynnik kształtu w osobnej tabeli,
  • współrzędne punktów załamania działki.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.