News

GGK proponuje zmiany w prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków

Monika Byś
2022-07-29
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-06-28
Głosów: 30, średnia ocen: 5
zmiany w prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka proponuje zmiany w prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków. 21 lipca 2022 r. wystąpiła z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Technologii o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych dwóch zmian rozporządzeń dotyczących EGIB. Propozycja zmian dotyczy m.in: wprowadzenia w ewidencji możliwości wykazania adresu do korespondencji, a także przywrócenia możliwości oznaczenia arkusza mapy w identyfikatorze działki ewidencyjnej. Zdaniem byłego GGK Waldemara Izdebskiego zmiany są szkodliwe i wprowadzają niepotrzebny chaos. 

 • Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka proponuje zmiany w prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków. 21 lipca 2022 r. wystąpiła z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Technologii o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych dwóch zmian rozporządzeń dotyczących EGIB.
 • Proponowane zmiany to m.in.: wprowadzenie możliwości wykazania adresu do korespondencji, możliwość wydawania wypisów z EGIB dla wybranych działek, likwidacja uproszczonych wypisów z EGIB, wprowadzenie na stałe specjalnego trybu ustalania przebiegu granic działek zajętych pod cieki i zbiorniki wodne, przywrócenie możliwości oznaczenia arkusza mapy w id działki, zmiana sposobu tworzenia jednostek rejestrowych oraz uproszczenie zasad zaliczania gruntów do użytków B, Ba i Bi.
 • Do powyższych propozycji odniósł się na swoim blogu były Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski. Izdebski krytykuje propozycję większości zmian rozporządzenia obecnej GGK.

GGK proponuje zmiany w prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków

Alicja Kulka,  p.o. Główny Geodeta Kraju 21 lipca 2022 r. wystąpiła z wnioskiem do Ministra Rozwoju i Technologii o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych:

 1. Zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
 2. Zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.

Najważniejsze zmiany zaproponowane do wprowadzenia w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków to m.in.:

 • Wprowadzenie możliwości wykazania adresu do korespondencji, w tym adresu do e-doręczeń;
 • Możliwość wydawania wypisów z rejestru gruntów dla wybranych działek ewidencyjnych, a także likwidacja uproszczonych wypisów z rejestru gruntów;
 • Wprowadzenie na stałe specjalnego trybu ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych zajętych pod cieki i zbiorniki wodne;
 • Przywrócenie możliwości oznaczenia arkusza mapy w identyfikatorze działki ewidencyjnej oraz dopuszczenie szczególnego sposobu numeracji działek po uzgodnieniu z WINGiK;
 • Zmiana sposobu tworzenia jednostek rejestrowych;
 • Uproszczenie zasad zaliczania gruntów do użytków B, Ba i Bi.

Waldemar Izdebski odniósł się do proponowanych zmian w prowadzeniu EGIB

Do powyższych propozycji odniósł się na swoim blogu były Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski. Najbardziej krytycznie wypowiedział się o zmianach w zakresie obecności arkusza w identyfikatorze działki, jak również do sposobu numeracji działek. W jego ocenie propozycje te oznaczają powrót do zamieszania i bałaganu w prowadzeniu EGiB. We wpisie na swoim blogu napisał:

Waldemar Izdebski 

W kontekście moich ostatnich publikacji dotyczących zmian rozporządzenia ws. ewidencji gruntów i budynków, przystępuję do analizy danych ewidencji gruntów i budynków w poszczególnych powiatach, w trosce o wykrycie i poprawienie ewidentnych błędów, które psują obraz EGIB.

Izdebski krytykuje pomysł obecnej GGK. Uważa między innymi, że podział na arkusze jest pozostałością po papierowej EGiB i powinien zostać wyeliminowany. Swoją opinię uzasadnia tym, że taki sposób prowadzenia bazy jest niezrozumiały dla obywateli, a także utrudnia informatyzację tego rejestru. Jego zdaniem szkodliwa jest również propozycja dotycząca numerowania działek, gdyż utrudni dążenie do ujednolicenia prowadzenia EGiB.

Były GGK negatywnie ocenia także propozycję dotyczącą wykazywania adresu korespondencyjnego, co idzie wbrew zeszłorocznym zmianom w rozporządzeniu ws. EGiB. W jego ocenie źródłem danych adresowych powinien być – jak to jest obecnie – publiczny rejestr referencyjny, czyli PESEL lub REGON. EGiB nie powinna zaś służyć do powielania informacji znajdujących się w innych bazach.

Był GGK zwraca również uwagę, że w temacie uproszczonych zasad zaliczania gruntów do użytków B, Ba i Bi podstawowym problemem w tym zakresie jest brak precyzyjnego określenia obszaru wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej w decyzjach wydawanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

ocenia Waldemar Izdebski

W związku z tym najpierw powinno się dokonać odpowiednich zmian w tej ustawie, aby na etapie wyłączenia określony był precyzyjnie jego obszar, a nie tylko sama powierzchnia wyłączenia.

Izdebski pozytywnie ocenia natomiast propozycję dotyczącą likwidacji wypisów uproszczonych. Zauważa jednak, że zmiana ta wymagałaby nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Źródło: Geoforum, Gov.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.