News

Główny Geodeta Kraju odwołany ze stanowiska

Monika Byś
2022-05-16
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-07-05
Głosów: 24, średnia ocen: 5
Główny Geodeta Kraju

W dniu 13 maja 2022 r. premier Mateusz Morawiecki odwołał dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego ze stanowiska Głównego Geodety Kraju. Na stronie internetowej GUGiK nie podano przyczyny jego odwołania, natomiast nowy Główny Geodeta Kraju został wybrany już 18 maja. Została nim Alicja Kulka, która dotychczas pełniła funkcję zastępcy. 

  • Ze stanowiska dotychczasowego Głównego Geodety Kraju (GGK) odwołano Waldemara Izdebskiego. 
  • Nową Główną Geodetką Kraju została Alicja Kulka, która do 13 maja 2022 r. obejmowała stanowisko zastępcy GGK. 
  • GUGiK nie podał przyczyny odwołania Izdebskiego. 

Kim był dotychczasowy Główny Geodeta Kraju?

Zmiana Głównego Geodety Kraju, po lewej - dotychczasowy GGK Waldemar Izdebski, po prawej nowa GGK - Alicja Kulka, fot. GUGiK
Zmiana Głównego Geodety Kraju, po lewej - dotychczasowy GGK Waldemar Izdebski, po prawej nowa GGK - Alicja Kulka, fot. GUGiK

Waldemar Izdebski jest absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Pracę dyplomową zatytułowaną „Badanie numerycznej efektywności nieliniowych algorytmów opracowania obserwacji" obronił pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Adamczewskiego. Stopień doktora uzyskał w roku 1999 za rozprawę doktorską pt. „Badanie efektywności podstawowych algorytmów geometrycznych wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej" napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Nowaka. W 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego przyznany za przedsięwzięcia projektowo-technologiczne „Koncepcja i wdrożenia technologii GEO-MAP”.

Od 1989 jest pracownikiem naukowym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W 1990 roku założył firmę Geo-System Sp. z o.o. i do 22 maja 2018r. był jej prezesem. Waldemar Izdebski zarówno w pracy naukowej, jak i działaniach komercyjnych od początku lat 90 czynnie uczestniczył w procesie wdrażania postępu technicznego w geodezji. Jest autorem wielu publikacji na ten temat i wdrożeń oprogramowania opracowanego zarówno bezpośrednio przez niego, jak i pod jego kierownictwem.

Swoją dotychczasową funkcję pełnił od 7 czerwca 2018 r.

Nie podano przyczyny odwołania GGK

Na oficjalnej stronie GUGiK-u nie podano przyczyny odwołania Izdebskiego.

czytamy na stronie urzędu

Waldemar Izdebski dziękuje wszystkim za współpracę phttps://blog.ongeo.pl/wyrok-sygn-akt-ii-sa-wa-2222-20zy-numer-ksiegi-wiodczas prawie czterech lat pełnienia funkcji Głównego Geodety Kraju i zarządzania Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (7 czerwca 2018 r. – 13 maja 2022 r.)

Tydzień temu portal Rzeczpospolita ujawnił, że na ogólnodostępnym portalu geodezyjnym można zobaczyć, jakie obiekty znajdują się w miejscach o znaczeniu strategicznym, np. w jednostkach wojskowych, terminalach gazowych, gdzie położono kable energetyczne lub telefoniczne, światłowody, sieci wodociągowe. 

Nowy Główny Geodeta Kraju - Alicja Kulka

Premier Mateusz Morawiecki z dniem 14 maja br. powierzył Alicji Kulce, czyli dotychczasowemu zastępcy GGK, pełnienie obowiązków Głównego Geodety Kraju.

Alicja Kulka jest absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Wyższej Szkoły Biznesu w Pile (studia podyplomowe z szacowania nieruchomości) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (studia podyplomowe w zakresie systemów informacji geograficznej). Praktykę zawodową zdobywała w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Katowicach. Następnie prowadziła własną firmę geodezyjną. Była też m.in. dyrektorką Departamentu Informacji o Nieruchomościach w GUGiK, geodetką miasta Tychy i wiceprezydentką miasta Tychy ds. gospodarki przestrzennej. Przed objęciem 18 marca 2019 r. stanowiska zastępczyni GGK pełniła funkcję dyrektorki Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, czyli jednostki budżetowej województwa śląskiego.

Źródło: GUGiK

[aktualizacja] Waldemar Izdebski o powodach odwołania 

Redakcja Geoforum.pl skontaktowała się z byłym już Głównym Geodetą Kraju. Pytano o reakcje na temat odwołania oraz o powód decyzji. Według Izdebskiego decyzja Ministerstwa Rozwoju była dla niego zaskoczeniem. 13 maja br. był bowiem umówiony na spotkanie z ministrem rozwoju Waldemarem Budą, a tematem rozmowy miał być stan geodezji. Jednak zamiast ministra pojawiła się dyrektor generalna resortu, która poinformowała, że spotkanie się nie odbędzie i jednocześnie wręczyła dymisję.

mówi Waldemar Izdebski

Minister nie był zainteresowany stanem geodezji, ani jakąkolwiek rozmową. Proszę sobie zatem wyobrazić, jak człowiek po 1436 dniach codziennych działań zmieniających geodezję odbiera taką sytuację? Smutne, przykre i przede wszystkim zaskakujące, ponieważ do dzisiaj nie znam przyczyn odwołania.

Obawia się jednocześnie, że jego dymisja może być wstępem do marginalizacji GUGiK. Zauważa bowiem, że Waldemar Buda jeszcze jako wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej chciał przenieść siedzibę Urzędu do innej lokalizacji, a w jego miejsce ulokować obsługę Krajowego Programu Odbudowy.

Waldemar Izdebski

Zapewne teraz tego typu pomysły będą konsekwentnie realizowane, ze szkodą dla geodetów

Źródło: Geoforum

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.