News

Zmiana sposobu obliczania czynszu dzierżawnego

Monika Ojczyk
2024-01-08
~1 min
Głosów: 5, średnia ocen: 5
zmiana sposobu obliczania czynszu dzierżawnego

Od 1 stycznia 2024 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Jedną ze zmian jest zmiana sposobu obliczania czynszu dzierżawnego. Zobacz na czym polega. 

Zmiana sposobu obliczania czynszu dzierżawnego

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933) przewiduje, że należność z tytułu czynszu dzierżawnego za nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, określonego w umowie jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy, ustalana będzie na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za jedenaście kwartałów poprzedzających półrocze roku kalendarzowego, w którym przypada termin płatności czynszu. 

Do tej pory czynsz dzierżawny ustalano na postawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności czynszu. Zmiana ta pozwoli to na zmniejszenie wpływu wahających się cen pszenicy na wysokość czynszu dzierżawnego, co ostatecznie będzie korzystne dla rolników.

Ponadto nowelizacja dostosowała także przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2749) do zmian dokonanych ww. ustawą. Chodzi o wskazanie, że nie pobiera się czynszu za wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa użytki rolne klasy VI i VIz, z wyłączeniem użytków rolnych wydzierżawianych na cele związane z działalnością pozarolniczą.

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.