News

Nareszcie wzrasta populacja w UE

Monika Byś
2023-07-12
~2 min
Post zaktualizowany: 2023-09-04
Głosów: 11, średnia ocen: 5
wzrasta populacja w UE

Po spadku liczby ludności w 2020 i 2021 r. spowodowanym skutkami pandemii COVID-19, liczba ludności UE wzrosła w 2022 r. z 446,7 mln w dniu 1 stycznia 2022 r. do 448,4 osób w dniu 1 stycznia 2023 r. Gwałtowny wzrost liczby ludności w Unii Europejskiej nie oznacza wcale, że w Europie rodzi się więcej dzieci. Powodem jest głównie napływ uchodźców z Ukrainy. 

  • Obserwowany wzrost liczby ludności w większości krajów UE. Przyczyną wzrostu jest wzmożony ruchom migracyjnym po COVID-19 oraz masowy napływ uchodźców z Ukrainy.
  • Liczba ludności UE wzrosła z 354,5 mln w 1960 r. do 448,4 mln w dniu 1 stycznia 2023 r.
  • Liczba ludności poszczególnych krajów UE w dniu 1 stycznia 2023 r. wahała się od 0,5 mln na Malcie do 84,4 mln w Niemczech.

Dane opublikowane przez Eurostat pokazują, że obserwowany wzrost liczby ludności można w dużej mierze przypisać wzmożonym ruchom migracyjnym po COVID-19 oraz masowemu napływowi uchodźców z Ukrainy, którzy otrzymali status ochrony czasowej w krajach UE, w wyniku inwazji rosyjskiej w lutym 2022 r.

Liczba ludności w milionach w latach 1960 - 2023 /Eurostat/
Liczba ludności w milionach w latach 1960 - 2023 /Eurostat/

Wzrasta populacja w UE

W dłuższym okresie liczba ludności UE wzrosła z 354,5 mln w 1960 r. do 448,4 mln w dniu 1 stycznia 2023 r., co oznacza wzrost o 93,9 mln osób. Tempo wzrostu liczby ludności stopniowo spowalniało w ostatnich dziesięcioleciach: na przykład liczba ludności UE wzrosła średnio o około 0,8 mln osób rocznie w okresie 2005–2022 w porównaniu ze średnim wzrostem o około 3,0 mln osób rocznie w okresie lata 60.

Podczas gdy populacja UE w krótkim czasie spadła w 2020 r. o około pół miliona osób, a w 2021 r. o prawie 0,3 mln osób z powodu pandemii COVID-19, jak pokazują nowe dane, zaczęła ponownie rosnąć. 

Liczba ludności poszczególnych krajów UE w dniu 1 stycznia 2023 r. wahała się od 0,5 mln na Malcie do 84,4 mln w Niemczech. Niemcy, Francja i Włochy łącznie stanowiły prawie połowę (47%) ogółu ludności UE w dniu 1 stycznia 2023 r.

Populacja w UE w dniu 1 stycznia 2023 r. /Eurostat/
Populacja w UE w dniu 1 stycznia 2023 r. /Eurostat/

Chociaż ogólna liczba ludności UE wzrosła w 2022 r., nie we wszystkich państwach członkowskich zaobserwowano wzrost liczby ludności. W sumie siedem krajów odnotowało spadek liczby ludności między 1 stycznia 2022 a 2023 r. Największy spadek odnotowano we Włoszech (-179 419 osób), a najmniejszy na Słowacji (-5 920). Wzrosty odnotowano w pozostałych 20 krajach, przy czym największy w Niemczech (1 121 721), a najmniejszy na Łotwie (7 251).

Źródło: Eurostat

Sprawdź, ile osób zamieszkuje Twoją najbliższą okolicę

Sprawdź, ile osób aktualnie zamieszkuje Twoją najbliższą okolice. Sprawdzisz również gęstość zaludnienia i średnią liczba przypadająca na km² w promieniu do 5 km. Najnowsze dane statystyczne dotyczące demografii pochodzą z roku 2021. 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.