News

Jeden wzór formularza wniosku dla wszystkich aktów planistycznych

Monika Byś
2023-08-07
~2 min
Głosów: 13, średnia ocen: 4.7
 wzór formularza wniosku dla wszystkich aktów planistycznych

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ws. określenia jednolitego wzoru formularza wniosku dotyczącego wszystkich aktów planowania przestrzennego. 

  • Rozporządzenie ma uprościć, ujednolicić i przyspieszyć procedury planistyczne
  • Wzór obejmuje różne rodzaje aktów planowania przestrzennego, w tym m.in. plany ogólne gminy, miejscowe plany zagospodarowania i plany odbudowy. 

Wzór formularza wniosku dotyczącego aktów planowania przestrzennego opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Projekt rozporządzenia wprowadza jednolity wzór zarówno dla formy papierowej, jak i elektronicznej.

POBIERZ wzór formularza wniosku dla wszystkich aktów planistycznych

Rozporządzenie ma uprościć, ujednolicić i przyspieszyć procedury planistyczne. Wzór obejmuje różne rodzaje aktów planowania przestrzennego, w tym plany ogólne gminy, miejscowe plany zagospodarowania, studia uwarunkowań, plany odbudowy, rewitalizacji, audyty krajobrazowe i plany wojewódzkie.

Formularz jest elastyczny, używany na różnych etapach procesu planistycznego. Daje możliwość składania wniosków, uwag i inicjowania zmian za pomocą jednego narzędzia. Dodatkowo, umożliwia przekazywanie istotnych informacji związanych z Rejestrem Urbanistycznym.

Wzór jest spójny dla formy papierowej i elektronicznej, z opcją uproszczonej ankiety dla wersji online. Dzięki temu ułatwia korzystanie z systemów informatycznych, wspierając inwestorów w załatwianiu spraw online.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.