News

Wysokie ceny gazu powodują spadek zużycia

Monika Byś
2022-10-14
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Wysokie ceny gazu

W 26 z 27 państw UE wysokie ceny gazu spowodowały spadek konsumpcji tego surowca o 11% w I półroczu 2022 r. Dane te pochodzą z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Natomiast w Polsce produkcja energii z gazu ziemnego spadła o 25 % rdr (rok do roku). 

  • Wysokie ceny gazu spowodowały spadek konsumpcji tego surowca o 11% w I półroczu 2022 r. w 26 z 27 państw unijnych. W całej UE konsumpcja nieznacznie wzrosła o 0,1%.
  • Całkowita wielkość wytworzonej energii elektrycznej w Polsce wzrosła o 3%, natomiast konsumpcja energii elektrycznej o 0,5%.

Wysokie ceny gazu spowodowały spadek konsumpcji tego surowca o 11% w I półroczu 2022 r. w 26 z 27 państw unijnych - stwierdzili eksperci w najnowszym wydaniu "Tygodnika Ekonomicznego PIE". Ponadto zwrócili uwagę, że zużycie energii elektrycznej zredukowano jedynie w 18 krajach. W całej UE konsumpcja nieznacznie wzrosła o 0,1%.

Jak dodali, w związku ze sztywnym popytem na energię elektryczną, niektóre państwa, w tym Francja, rozważają wprowadzenie dodatkowych rozwiązań promujących efektywność energetyczną w sektorach publicznym, a także prywatnym.

Z danych przedstawionych przez PIE wynika, że elektrownie gazowe w Polsce były w br. zastępowane energią wygenerowaną przez:

  • panele fotowoltaiczne - wzrost generacji o 101% rdr,
  • elektrownie wiatrowe - wzrost o 39% rdr,
  • elektrownie na węgiel brunatny - wzrost o 6% rdr.

Wysokie ceny gazu powodują spadek zużycia

stwierdzono w wydaniu Tygodnika Ekonomicznego PIE

Produkcja energii elektrycznej z gazu ziemnego spadła w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. o 25% rdr.

Całkowita wielkość wytworzonej energii elektrycznej w Polsce wzrosła o 3%, natomiast konsumpcja energii elektrycznej o 0,5%.

Z kolei w Niemczech wysokie koszty skłoniły przemysł do ograniczenia konsumpcji gazu średnio o 233 GWh/d (15%) w tym roku. Tak wynika z danych Federalnej Agencji do Spraw Sieci (BNetzA), które cytuje PIE. Według ekspertów wysokie ceny są niewystarczającą zachętą do ograniczenia konsumpcji do poziomu, który zagwarantowałby pełne bezpieczeństwo energetyczne zimą.

Jedynym państwem UE, w którym zużycie gazu zwiększyło się, mimo wysokich cen, była Hiszpania.

zaznaczyła PIE

Kraj ten, mający 6 funkcjonujących terminali LNG o przepustowości 49,1 mln ton LNG, czyli ok. 63,8 mld m3 gazu ziemnego, mógł wykorzystać kryzys energetyczny do wzrostu eksportu gazu i produkowanej z niego energii elektrycznej.

Przypomniano, że we wrześniu br. cena gazu na hiszpańskiej PVB giełdzie była średnio o 20 % niższa niż na holenderskiej TTF czy niemieckiej THE. Zwrócono również uwagę, że eksport gazu gazociągami z Hiszpanii wzrósł w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. ponad trzykrotnie w porównaniu z 2021 r. (z 18,7 GWh/d do 69,0 GWh/d). Hiszpania zwiększyła też produkcję energii elektrycznej z gazu (o co najmniej 37%) i eksport energii elektrycznej do Francji (o 27%; import z Francji spadł o 46 % rdr, zmieniając Hiszpanię z importera w eksportera energii netto).

Źródło: bankier.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.