News

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Monika Byś
2022-01-31
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-21
Głosów: 30, średnia ocen: 5
wyniki Narodowego Spisu Powszechnego

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wskazują, że populacja ludności Rzeczypospolitej Polskiej liczyła 38 179,8 tys. osób. Liczba ludności Polski była mniejsza o 0,9% w porównaniu z wynikami spisu 2011 r. Na terenie Polski zlokalizowanych było 15,2 mln mieszkań. Liczba mieszkań zwiększyła się o 12,6% w porównaniu ze spisem z 2011 r.

  • Według wstępnych wyników NSP 2021 populacja ludności Rzeczypospolitej Polskiej liczyła 38 179,8 tys. osób - 48,5% populacji stanowili mężczyźni, a 51,5% kobiety.
  • W okresie międzyspisowym zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym – z 18,7% w 2011 r. do 18,2% w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym – z 64,4% w 2011 r. do 60,0% w 2021 r.
  • Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego wskazują, że 31 marca 2021 r. na terenie kraju usytuowanych było prawie 15,2 mln mieszkań, które zlokalizowane były w około 6,8 mln budynków.

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021 - stan i struktura ludności Polski

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w Polsce 31 marca 2021 r. mieszkało 38179,8 tys. osób (48,5% populacji stanowili mężczyźni, a 51,5% kobiety). W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba ludności zmniejszyła się w 2021 r. o ok. 332 tys., tj. o 0,9%. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 187,8 tys. (tj. 0,9%), a mężczyzn – o 144,4 tys. (tj. 0,8%). W okresie międzyspisowym nie uległy zasadniczej zmianie proporcje według płci.

Ludność według płci (stan w dniu 31 marca), źródło: dane GUS
Ludność według płci (stan w dniu 31 marca), źródło: dane GUS

Wstępne wyniki spisu wskazują, że w okresie 2011-2021 miały miejsce duże zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku. W okresie międzyspisowym zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym – z 18,7% w 2011 r. do 18,2% w 2021 r. Zmniejszył się również odsetek osób także w wieku produkcyjnym – z 64,4% w 2011 r. do 60,0% w 2021 r. Odnotowano większy spadek udziału osób w wieku produkcyjnym mobilnym w ludności ogółem (o 2,4 p.proc.) niż udziału osób w wieku produkcyjnym niemobilnym (o 2,0 p.proc.). Wyraźnie zwiększył się natomiast udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 16,9% do 21,8%, tj. o prawie 5 p. proc. Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym już ponad co 5 mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.

Ludność według ekonomicznych grup wieku (stan w dniu 31 marca), źródło: dane GUS
Ludność według ekonomicznych grup wieku (stan w dniu 31 marca), źródło: dane GUS
Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku (stan w dniu 31 marca) , źródło: dane GUS
Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku (stan w dniu 31 marca) , źródło: dane GUS

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021 - mieszkania i budynki zlokalizowane na terenie Polski

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wskazują, że 31 marca 2021 r. na terenie kraju usytuowanych było prawie 15,2 mln mieszkań, które zlokalizowane były w około 6,8 mln budynków. W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba mieszkań wzrosła o prawie 1,7 mln, czyli o 12,6%. Natomiast liczba budynków zwiększyła się o prawie 800 tys., tj. o 13,3%. Powierzchnia mieszkań pozostających do dyspozycji ludności według stanu na 31 marca 2021 r. wyniosła 1121,3 mln m2. W stosunku do wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. zwiększyła się o prawie 175 mln m2 (tj. o 18,5%).

Mieszkania i budynki (stan w dniu 31 marca), źródło: dane GUS
Mieszkania i budynki (stan w dniu 31 marca), źródło: dane GUS

Udostępnianie wyników NSP 2021

Wyniki spisu będą udostępniane zgodnie z harmonogramem publicznie dostępnym dla odbiorców informacji. Wstępne dane z uwzględnieniem podziału dla województw będą udostępnianie sukcesywnie od kwietnia do lipca 2022 r. Dane na niższych poziomach podziału administracyjnego kraju, w tym dla gmin, będą udostępniane od września 2022 r. Wyniki spisu będą publikowane na Portalu Informacyjnym GUS (informacje sygnalne i publikacje) oraz w Banku Danych Lokalnych. Dla kartograficznej prezentacji danych w ujęciu przestrzennym zostanie wykorzystany zmodernizowany Portal Geostatystyczny.

Źródło danych GUS

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.