News

Znamy wyniki naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022!

Monika Byś
2022-02-17
~7 min
Post zaktualizowany: 2022-04-24
Głosów: 27, średnia ocen: 5
wyniki naboru wniosków

Znamy wyniki naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022! Premier zatwierdził listy zarówno dla dróg powiatowych, jak i gminnych na 2022 rok. Wsparcie rządowe uzyska aż 2328 zadań, w tym 630 powiatowych i 1698 gminnych. Sprawdź czy Twoja gmina otrzymała dotacje!

  • Poniżej wyniki naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r. Pobierz listę i dowiedz się, czy Twoja gmina otrzymała wsparcie.
  • Mosty dla Regionów. Do końca marca tego roku trwa nabór wniosków z RFRD o dofinansowanie zadań mostowych na 2022 rok.

Dofinansowania do budowy, przebudowy i remontu dróg

W tym roku planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3,8 tys. km dróg:, czyli 1,95 tys. km powiatowych oraz 1,85 tys. km gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 516 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 213 mln zł, natomiast wartość dofinansowania zadań na drogach gminnych to 500 mln zł.
 
Dofinansowanie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego, więc im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania. Jednocześnie maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 % kosztów realizacji zadania.

Wyniki naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022

Poznajmy wyniki naboru do RFRD na rok 2022. Poniżej znajduje się lista z podziałem na poszczególne województwa z uwzględnieniem zarówno dróg powiatowych, jak i gmin. Kliknięcie w nagłówek spowoduje pobranie listy w formie arkusza kalkulacyjnego, czyli xml. Podział środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku kształtuje się następująco:

Województwo dolnośląskie (lista)

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego wyniesie 156,3 mln zł:
•    52,6 mln zł na zadania powiatowe,        
•    103,7 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyska 139 zadań, czyli 33 zadania powiatowe i 106 gminnych. Pozwoli to zarówno na budowę, przebudowę jak i remont 166 kilometrów dróg: 74 km powiatowych i 92 km gminnych.

Województwo kujawsko-pomorskie (lista)

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego wyniesie 156,4 mln zł:
•    45,4 mln zł na zadania powiatowe,        
•    111 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyskają 164 zadania, czyli 32 zadania powiatowe i 132 gminne. Pozwoli to zarówno na budowę, przebudowę jak i remont 253 kilometrów dróg: 91 km powiatowych i 162 km gminnych.

Województwo lubelskie (lista)

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego wyniesie 269,6 mln zł:
•    165,8 mln zł na zadania powiatowe,      
•    103,8 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyskają 222 zadania, czyli 52 zadania powiatowe i 170 gminnych. Pozwoli to zarówno na budowę, przebudowę jak i remont 466 kilometrów dróg: 288 km powiatowych i 178 km gminnych.

Województwo lubuskie (lista)

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa lubuskiego wyniesie 82 mln zł:
•    41 mln zł na zadania powiatowe,        
•    41 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyska 70 zadań, czyli 18 zadań powiatowych i 52 gminne. Pozwoli to zarówno na budowę, przebudowę jak i remont 82 kilometrów dróg: 41 km powiatowych i 41 km gminnych.

Województwo łódzkie (lista)

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa łódzkiego wyniesie 152,8 mln zł:
•    57,4 mln zł na zadania powiatowe,            
•    95,4 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyska 169 zadań, czyli 36 zadań powiatowych i 133 gminne. Pozwoli to zarówno na budowę, przebudowę jak i remont 285 kilometrów dróg: 111 km powiatowych i 174 km gminnych.

Województwo małopolskie (lista)

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa małopolskiego wyniesie 202,7 mln zł:
•    90 mln zł na zadania powiatowe,
•    112,7 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyska 180 zadań, czyli 45 zadań powiatowych i 135 gminnych. Pozwoli to zarówno na budowę, przebudowę jak i remont 272 kilometrów dróg: 147 km powiatowych i 125 km gminnych.

Województwo mazowieckie (lista)

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego wyniesie 300,8 mln zł:
•    149 mln zł na zadania powiatowe,     
•    151,8 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyskają 162 zadania, czyli 50 zadań powiatowych i 112 gminnych. Pozwoli to zarówno na budowę, przebudowę jak i remont 247 kilometrów dróg: 125 km powiatowych i 122 km gminnych.

Województwo opolskie (lista)

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa opolskiego wyniesie 56,9 mln zł:
•    16,9 mln zł na zadania powiatowe,        
•    40 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyska 51 zadań, czyli 12 zadań powiatowych i 39 gminnych. Pozwoli to zarówno na budowę, przebudowę jak i remont 62 kilometrów dróg: 37 km powiatowych i 25 km gminnych.

Województwo podkarpackie (lista)

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa podkarpackiego wyniesie 201,42 mln zł:
•    93,15 mln zł na zadania powiatowe,       
•    108,27 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyska 108 zadań, czyli 33 zadania powiatowe i 75 gminnych. Pozwoli to zarówno na budowę, przebudowę jak i remont 230 kilometrów dróg: 121 km powiatowych i 109 km gminnych.      

Województwo podlaskie (lista)

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa podlaskiego wyniesie 207 mln zł:
•    123,2 mln zł na zadania powiatowe,        
•    83,8 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyskają 204 zadania, czyli 83 zadania powiatowe i 121 gminnych. Pozwoli to zarówno na budowę, przebudowę jak i remont 384 kilometrów dróg: 250 km powiatowych i 134 km gminnych.

Województwo pomorskie (lista)

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa pomorskiego wyniesie 133,15 mln zł:
•    49,56 mln zł na zadania powiatowe,        
•    83,59 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyska 137 zadań, czyli 30 zadań powiatowych i 107 gminnych. Pozwoli to zarówno na budowę, przebudowę jak i remont 248 kilometrów dróg: 107 km powiatowych i 141 km gminnych.

Województwo śląskie (lista)

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa śląskiego wyniesie 150 mln zł:
•    75 mln zł na zadania powiatowe,        
•    75 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyska 114 zadań, czyli 36 zadań powiatowych i 78 gminnych. Pozwoli to zarówno na budowę, przebudowę jak i remont 171 kilometrów dróg: 89 km powiatowych i 82 km gminnych.

Województwo świętokrzyskie (lista)

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa świętokrzyskiego wyniesie 152,2 mln zł:
•    60,3 mln zł na zadania powiatowe,            
•    91,9 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyska 149 zadań, czyli 45 zadań powiatowych i 104 gminne. Pozwoli to zarówno na budowę, przebudowę jak i remont 213 kilometrów dróg: 99 km powiatowych i 114 km gminnych.

Województwo warmińsko-mazurskie (lista)

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego wyniesie 172,25 mln zł:
•    65,17 mln zł na zadania powiatowe,        
•    107,08 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyska 199 zadań, czyli 53 zadania powiatowe i 146 gminnych. Pozwoli to zarówno na budowę, przebudowę jak i remont 371 kilometrów dróg: 183 km powiatowych i 188 km gminnych.

Województwo wielkopolskie (lista)

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego wyniesie 234,7 mln zł:
•    86,4 mln zł na zadania powiatowe,      
•    148,3 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyska 198 zadań, czyli 46 zadań powiatowych i 152 gminne. Pozwoli to zarówno na budowę, przebudowę jak i remont 233 kilometrów dróg: 108 km powiatowych i 125 km gminnych.        

Województwo zachodniopomorskie (lista)

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego wyniesie 100,5 mln zł:
•    42 mln zł na zadania powiatowe,        
•    58,5 mln zł na zadania gminne.
Wsparcie uzyskają 62 zadania, czyli 26 zadań powiatowych i 36 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 121 kilometrów dróg: 80 km powiatowych i 41 km gminnych

Podsumowanie: Wyniki naboru wniosków do RFRD 2022 r.

Resort infrastruktury przypomniał również w komunikacie, że w ramach naboru wniosków przeprowadzonego w 2021 r. dofinansowanie uzyskały po raz pierwszy zadania obwodnicowe. Wsparcie rządowe uzyska 51 zadań, w tym także 45 zgłoszonych przez samorządy województw i 6 zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu. Łączna kwota przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji wynosi 2 359 mln zł. Jednak całkowita wartość zadań, które uzyskają wsparcie wynosi 4 525 mln zł.

Polecamy wpis: Więcej pieniędzy na obwodnice miast. Ustawa podpisana przez prezydenta. 

W 2021 r. wsparcie uzyskały ponadto dwa zadania mostowe na łączną kwotę 119,2 mln zł. O środki na dofinansowanie zadań mostowych mogą ubiegać się jednak jedynie zarządcy dróg, którzy uzyskali dofinansowanie kosztów przygotowania inwestycji z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej. Chodzi o zadanie "Mosty dla Regionów".

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.