Przetargi

Przetarg: Opracowanie zmiany SUiKZP i MPZP Lewin Kłodzki

Monika Byś
2022-02-01
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-12
Głosów: 30, średnia ocen: 5
SUiKZP i MPZP Lewin Kłodzki

Przetarg dotyczy zadania: opracowanie zmiany SUiKZP i MPZP Lewin Kłodzki

 • Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
 • Wadium nie wymagane.
 • Termin składania do 08.02.2022 r. do 11:00

Przedmiot zamówienia: Opracowanie zmiany SUiKZP i MPZP Lewin Kłodzki

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki, zwanego dalej studium. Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/202/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki, z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany SUiKZP gminy Lewin Kłodzki.
 2. Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zwanych dalej planami, zgodnie z uchwałami:
  a) nr L/267/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki, z dnia 6 września 2018 r. W sprawie przystąpienia do opracowania mpzp obrębów Lewin Kłodzki i Krzyżanów, gmina Lewin Kłodzki. Powierzchnia obszaru 610,3 ha.
  b) nr L/268/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki, z dnia 6 września 2018 r. W sprawie przystąpienia do opracowania mpzp obrębu Jeleniów, gmina Lewin Kłodzki. Powierzchnia obszaru - 719,4 ha.
  c) nr L/269/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki, z dnia 6 września 2018 r. W sprawie przystąpienia do opracowania mpzp obrębu Kocioł, Jerzykowice Małe, Jawornica i Zimne Wody, gmina Lewin Kłodzki. Powierzchnia obszaru - 774,4 ha.
  d) nr L/270/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki, z dnia 6 września 2018 r. W sprawie: przystąpienia do opracowania mpzp obrębu Jerzykowice Wielkie i Dańczów, gmina Lewin Kłodzki. Powierzchnia obszaru - 782,3 ha.
  e) nr L/271/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki, z dnia 6 września 2018 r. W sprawie przystąpienia do opracowania mpzp obrębów Darnków i Gołaczów, gmina Lewin Kłodzki. Powierzchnia obszaru - 794,5 ha.
  f) nr L/272/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki, z dnia 6 września 2018 r. W sprawie przystąpienia do opracowania mpzp obrębów Jarków i Taszów, gmina Lewin Kłodzki. Powierzchnia obszaru - 647,8 ha.
  g) nr L/273/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki, z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp obrębów Kulin, Leśna, Witów i Zielone Ludowe, gmina Lewin Kłodzki. Powierzchnia obszaru - 883,7 ha.

Termin i miejsce składania

Termin składania ofert: 08.02.2022 r. do godziny 11:00

Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Termin otwarcia ofert: 08.02.2022 r. do godziny 11:30

Informacje dodatkowe: zmiany SUiKZP i MPZP Lewin Kłodzki

 • Wadium nie wymagane.
 • Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
 • Więcej informacji -> tutaj
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.