Porady OnGeo

Strona postępowania w procedurze o wydanie pozwolenia na budowę

Monika Byś
2021-05-05
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-28
Głosów: 24, średnia ocen: 5
strona postępowania

Interesy inwestora i właścicieli nieruchomości, na których planowane są przedsięwzięcia, mogą być sprzeczne. Inwestycje powstające w bliskim sąsiedztwie mogą prowadzić do poważnych konfliktów, które nierzadko rozwiązywane są w sądzie. Jednak oczekiwania, życzenia i skargi właścicieli nieruchomości nie są wystarczające, aby uniemożliwić lub zablokować inwestycje. Warunkiem skutecznego działania w takiej sprawie jest przekonanie organu właściwego, że w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, czy decyzji środowiskowych uwarunkowaniach posiada się status strony. W dzisiejszym artykule zajmiemy się stroną postępowania. Kim jest strona postępowania, jakie ma przywileje oraz jaki ma wpływ na przebieg toczącej się sprawy?

 • Stronami postępowania w procederze o wydanie pozwolenia na budowę jest inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
 • Strona postępowania w procedurze o wydanie pozwolenia na budowę ma prawo i obowiązek do czynnego udziału na każdym etapie toczącej się sprawy.
 • Zadbaj, aby w rejestrach (m.in. danych ewidencji gruntów i budynków) znajdowały się Twoje aktualne dane.
 • Strona postępowania ma prawo do składania uwag, wniosków i odwołań, udziału w postępowaniu dowodowym oraz do dostępu do akt sprawy podczas jej trwania i po jej zakończeniu.

Strona postępowania w procedurze o wydanie pozwolenia na budowę

W przypadku określania stron postępowania w przypadku pozwolenia na budowę ustala się je na podstawie przepisów prawa budowlanego, a nie kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r  Prawo budowlane art. 28 ust. 2 (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)  stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są:

 1. inwestor;
 2. właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Właściciel działki sąsiadującej z nieruchomością, na której została zlokalizowana inwestycja, będzie zatem stroną postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, jeśli jego nieruchomość znajduje się w obszarze oddziaływania obiektu.

Sposób w jaki odbywa się ustalenie stron postępowania oraz omówienie zagadnienia obszaru oddziaływania obiektu zostały omówione w artykule:

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

Jakie przywileje mają strony postępowania?

Strona postępowania w procedurze o wydanie pozwolenia na budowę ma prawo i obowiązek do czynnego udziału na każdym etapie toczącej się sprawy. Organy administracyjne mają obowiązek zawiadomić strony o wszczęciu postępowania oraz zapewnić jej udział w nim. Aby uniknąć sytuacji, w której nie zostaniesz poinformowany o toczącej się sprawie, a na mocy prawa możesz być strona postępowania, zadbaj o to, aby w rejestrach (m.in. danych ewidencji gruntów i budynków) znajdowały się Twoje aktualne dane.  

Strona postępowania ma prawo do:

Dostępu do akt sprawy

Strona postępowania ma dostęp do akt sprawy zarówno w trakcie toczącej się sprawy, jak i po jej zakończeniu. Ma również możliwość sporządzania sprawozdań, notatek odręcznych, kopii akt i odpisów w siedzibie organu właściwego w obecności pracownika. Strona ma prawo również do ubiegania się o uwierzytelnienie kopii i odpisów jeśli jest to uzasadnione jej ważnym interesem.

Udziału w postępowaniu dowodowym

Z takim postępowaniem mamy do czynienia podczas spraw prowadzonych przez organu nadzoru budowlanego. Prowadzenie sprawy może wiązać się z koniecznością przeprowadzania wizji w terenie. Strona postępowania ma prawo do zadawania na niej pytań świadkom i biegłym oraz może składać wyjaśnienia.

Składania wniosków odwołań oraz uwag i skarg

Strona postępowania ma prawo do składania wniosków, odwołań i uwag po zapoznaniu się z aktami sprawy na piśmie lub ustnie do protokołu. Organ właściwy ma obowiązek zapoznać się z ich treścią i uwzględnić wniosek podczas rozstrzygania sprawy, jeśli uzna go za zasadny. Osoba będąca stroną w postepowaniu ma prawo do odwołania po wydaniu niekorzystnej decyzji.

Poznaj raporty o terenie w Geoportal OnGeo.pl

Wygeneruj Raport o terenie dla dowolnej działki wejdź na OnGeo.pl, znajdź działkę, wybierz interesujące Cię informacje:

 • Miejscowy plan zagospodarowania
 • Granice działek
 • Obszary Natura 2000
 • Wydane pozwolenia na budowę
 • Tereny zalewowe
 • Wydane pozwolenia na budowę w sąsiedztwie
 • Spadki terenu
 • Linie energetyczne
 • Zanieczyszczenie powietrza
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.