News

Stanowisko TUP dotyczące reformy planistycznej

Monika Byś
2023-06-21
~3 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
stanowisko TUP dotyczące reformy planistycznej

W związku z kierowaniem uchwalonej ustawy do dalszych prac parlamentarnych w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Urbanistów Polskich przedstawiło swoje stanowisko dotyczące przyjętej przez Sejm ustawy i dołączyło do prowadzonej dyskusji na temat reformy systemu planowania przestrzennego.

  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw na posiedzeniu w dniu 26 maja 2023 roku.
  • Towarzystwo Urbanistów Polskich przedstawiło swoje stanowisko dotyczące kształtu przyjętej przez Sejm ustawy i dołączyło do dyskusji o reformie systemu planowania przestrzennego.
  • Ustawa zostanie poddana debacie i dyskusjom w Senacie w dniu 21 czerwca 2023 roku, a dzień wcześniej odbędą się dyskusje w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Na 26 maja 2023 roku odbyło się posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego została przyjęta ustawa dotycząca planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy został przedstawiony do prac parlamentarnych 23 marca 2023 roku, kończąc proces konsultacyjny z 2022 roku dotyczący założeń i projektu tej ustawy. 

Aktualnie procedowana ustawa, dotycząca zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, jest kolejną próbą kompleksowej reformy systemu planowania przestrzennego w Polsce, podejmowaną w ciągu ostatnich lat. Dotychczasowa nieskuteczność podjętych działań w tym obszarze wynika z złożonej natury tego zagadnienia oraz szerokiego spektrum interesów związanych z nim. 

Towarzystwo Urbanistów Polskich wielokrotnie apelowało o poprawę niedoskonałości obecnego systemu planowania i z niezachwianym zaangażowaniem wspiera kolejne inicjatywy. 

Stanowisko TUP dotyczące reformy planistycznej

Mając na uwadze obecny etap prac legislacyjnych, Towarzystwo Urbanistów Polskich podjęło próbę zwrócenia uwagi na najważniejsze wyzwania dla praktyki zawodowej, które wynikną w wyniku wprowadzenia proponowanych przepisów.

STANOWISKO TUP przeczytasz na stronie: https://tup.org.pl/stanowisko-dotyczace-zmiany-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym-oraz-niektorych-innych-ustaw

Jedną z istotnych uwag dotyczących obecnie procedowanej zmiany jest oczekiwane wprowadzenie zasady wygaszania decyzji o warunkach zabudowy wraz z upływem czasu. W ramach trwającego procesu legislacyjnego, niezrozumiale dla istoty zmian, wprowadzono artykuł 62, który wyłącza stosowanie przepisów dotyczących decyzji o warunkach zabudowy, które stały się prawomocne przed wejściem w życie nowego brzmienia przepisów ustawy. Wyłączenie tej zasady dotyczącej już obowiązujących decyzji ogranicza możliwości korekty polityki przestrzennej przez lokalne samorządy, co miało być główną zaletą proponowanych zmian.

Projekt stanowiska Zarządu Głównego został przygotowany przez Komisję ds. reformy systemu planowania, powołaną przez Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich 17 marca 2023 roku w związku z uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów z 5 lutego 2022 roku. Komisja składa się z dwudziestu jeden członków Towarzystwa reprezentujących różne obszary praktyki zawodowej, działających na terenie całej Polski.

Ustawa będzie przedmiotem debaty na posiedzeniu Senatu 21 czerwca 2023 roku. Jednak dzień wcześniej odbędą się dyskusje w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Wszystkie stanowiska i opinie podmiotów zgłoszone w obecnym etapie procesu legislacyjnego są dostępne na stronach internetowych Senatu.

Źródło: TUP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.