News

Odnotowano spadek liczby ludności w UE

Monika Ojczyk
2023-11-22
~2 min
Głosów: 1, średnia ocen: 5
spadek liczby ludności w UE

EUROSTAT publikuje mapę na podstawie której dostrzegamy niekorzystny trend demograficzny w krajach Unii Europejskiej. W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 stycznia 2022 r., w czasie pandemii Covid-19, populacja UE zmniejszyła się o 265 257 osób. 

Saldo migracji powiększonej o korektę pozostało dodatnie (więcej osób przybyło do UE, niż ją opuściło). Zjawisko to wynika z napływu uchodźców z Ukrainy i innych państw spoza UE, które doświadczyły kryzysu humanitarnego. Dużą rolę odegrała również pandemia.

W 2021 r. surowy wskaźnik przyrostu naturalnego w UE wyniósł -2,7 na 1000 osób. 980 regionów w UE z 1 164, dla których dostępne są dane, charakteryzowało się ujemnym współczynnikiem przyrostu naturalnego (przedstawionym na mapie odcieniami złota). Jedynie 173 regiony odnotowały dodatni wskaźnik, a 11 regionów nie odnotowało żadnej zmiany (taka sama liczba urodzeń i zgonów), obie zaznaczone na mapie zielono-niebieskimi odcieniami. 

Wskaźnik przyrostu naturalnego w krajach UE w 2021 roku, źródło: EUROSTAT
Wskaźnik przyrostu naturalnego w krajach UE w 2021 roku, źródło: EUROSTAT

Odnotowano spadek liczby ludności w UE

W 2021 r. w Bułgarii, Estonii, Chorwacji, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Portugalii i Rumunii odnotowano ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego. W przypadku Polski prawie każdy region odnotował wskaźnik ujemny. Wyjątkiem dla naszego kraju jest region poznański (+0,7) i gdański (+2,0).

Wszystkie regiony najbardziej dotknięte utratą ludności znajdowały się w Bułgarii: Widin (-25,7 na 1 000 osób) oraz Montana, Kiustendił, Gabrowo, Pernik i Vratsa (we wszystkich ze wskaźnikami poniżej -20,0 na 1 000 osób).

Na tle pozostałych krajów UE wybija się Irlandia, gdzie w każdym regionie odnotowano dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego ludności. Najwyższe wskaźniki przyrostu naturalnego odnotowano w dwóch najbardziej oddalonych regionach Francji: Majotcie (32,2 na 1 000 mieszkańców) i Gujanie (23,1 na 1 000 mieszkańców).

Źródło: Eurostat

Sprawdź, ile osób zamieszkuje Twoją najbliższą okolicę

Sprawdź, ile osób aktualnie zamieszkuje Twoją najbliższą okolice. Sprawdzisz również gęstość zaludnienia i średnią liczba przypadająca na km² w promieniu do 5 km. Najnowsze dane statystyczne dotyczące demografii pochodzą z roku 2021. 

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.