News

Rządowa aplikacja suszowa jest nieskuteczna

Monika Byś
2023-06-14
~3 min
Głosów: 19, średnia ocen: 5
Rządowa aplikacja suszowa jest nieskuteczna

Rolnicy w Polsce obawiają się, że kraj stoi w obliczu najpoważniejszej suszy od wielu lat. Brak opadów deszczu na przełomie maja i czerwca już teraz wskazuje na poważne problemy z niedoborem wody. Rolnicy są zdania, że rządowa aplikacja, która miała pomóc w szacowaniu strat spowodowanych suszą jest według rolników nieskuteczna

  • Rolnicy w Polsce obawiają się poważnej suszy, która może być najdotkliwszą od wielu lat.
  • Dane z rządowej aplikacji szacującej straty z powodu suszy są kwestionowane przez rolników. Aplikacja suszowa, służąca do szacowania strat, spotyka się z krytyką rolników, którzy zgłaszają niespójności w jej ocenach.
  • Susza obejmuje dziewięć województw i cztery rodzaje upraw.
  • Istnieje obawa, że susza może poważnie wpłynąć na produkcję rolno-spożywczą i bezpieczeństwo żywnościowe Polski.

Od wielu lat nie mieliśmy tak dużych problemów z niedoborem wody. Nawet pojedyncze dni z opadami nie zmienią sytuacji. Według rolników, oficjalne dane Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa zaniżają skalę problemu i nie odzwierciedlają rzeczywistości.

Rządowa aplikacja nie oddaje prawdy

Rządowa aplikacja, która miała pomóc w szacowaniu strat spowodowanych suszą jest według rolników nieskuteczna. Rolnicy twierdzą, że dostarcza ona nieprawdziwe informacje. Inni przedstawiciele sektora rolniczego potwierdzają te obawy. 

Próg 30 proc. strat upraw uprawnia do ubiegania się o pomoc, jednak sposób, w jaki są one oceniane, budzi wątpliwości

Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy Solidarności Rolników Indywidualnych powiedział, że spotkał się sytuacją, że jeden rolnik podzielił swoją działkę o powierzchni 10 hektarów między swoich dwóch synów. Oboje złożyli wnioski o pomoc przez aplikację suszową. Co jednak zadziwiające, na tym samym polu i w przypadku tych samych upraw, aplikacja stwierdziła, że jeden z synów ma straty wynoszące 9 proc., podczas gdy drugi ma aż 35 proc. strat. To tylko jeden z wielu przykładów niezgodności wyników.

Innym razem zgłoszono sytuację, w której rolnik miał ubezpieczone uprawy również w prywatnej firmie. Eksperci tej firmy oszacowali straty na 45 proc. Jednak aplikacja suszowa wskazała, że straty są bardzo niewielkie. Te sytuacje tylko wzmacniają postulat rolników dotyczący powrotu do badania strat przez specjalnie powoływane komisje.

Rolnicy domagają się uczciwego i rzetelnego sposobu oceny strat związanych z suszą, aby zapewnić sprawiedliwe wsparcie dla wszystkich dotkniętych tym problemem. Aktualny system wydaje się nieadekwatny i niesprawiedliwy, dlatego konieczne jest wprowadzenie zmian, które uwzględnią wszystkie istotne czynniki i gwarantują dokładną ocenę strat rolniczych.

Tegoroczna susza będzie bardzo dotkliwa

Niedobory wody w glebie to problem, z którym polscy rolnicy borykają się od dłuższego czasu, ale tegoroczna susza wydaje się nadzwyczaj drastyczna. Otrzymują oni sygnały z całego kraju, sugerujące, że straty w uprawach mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Sytuację pogarsza fakt, że prognozy na kolejne tygodnie napawają niepokojem. Nawet jeśli opady deszczu będą zgodne z wieloletnią średnią, wysokie temperatury sprawią, że woda szybko odparuje. Wielkoskalowe nawadnianie nie jest realistycznym rozwiązaniem.

Wskaźnik wilgotności gleby według IMGW. Obraz z 12 czerwca /IMGW/
Wskaźnik wilgotności gleby według IMGW. Obraz z 12 czerwca /IMGW/

Rolnicy indywidualni z Solidarności RI napisali list do ministra rolnictwa, Roberta Telusa, w którym alarmują, że tegoroczna susza jest najdotkliwszą w historii. Nazywają ją nawet zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Mariusz Dziwulski, ekonomista i ekspert ds. rynków rolnych w PKO BP, ocenia, że długotrwały niedobór opadów może mieć poważne konsekwencje dla krajowej produkcji rolniczej.

Źródło: IMGW, businessinsider.com.pl

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.