News

Rękojmia za wady budowlane - ile wynosi

Monika Byś
2022-11-21
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Rękojmia za wady budowlane

Rękojmia stanowi sposób składania reklamacji na wady budowlane. Z takiej opcji mogą śmiało skorzystać m.in. nowi właściciele zakupionych od dewelopera mieszkań. Rękojmia za wady budowlane najczęściej wynosi 5 lat od momentu odbioru lokalu, jednak w przypadku nieruchomości wspólnej, czyli jeśli właścicielami są co najmniej 2 osoby, sytuacja często się komplikuje.

  • Pamiętaj, że kupując mieszkanie od dewelopera, masz prawo do zgłaszania reklamacji na podstawie rękojmi. Dzięki niej możesz liczyć na szybkie i przede wszystkim bezpłatne usunięcie usterek. 
  • Sytuacja komplikuje się jednak w przypadku nieruchomości wspólnej, do której prawo własności ma więcej niż jedna osoba. Każdy z mieszkańców bloku wielorodzinnego nabywa prawo do rękojmi w osobnym terminie.
  • W przypadku nieruchomości rękojmia obejmuje wszelkie wady budowlane – zarówno fizyczne, jak i prawne – które deweloper musi usunąć lub naprawić na własny koszt. 
  • Jeśli chodzi o nieruchomości, okres rękojmi wynosi 5 lat od momentu odbioru lokalu. Wadę należy jednak zgłosić deweloperowi nie później niż rok od jej wykrycia. Po przekroczeniu tego terminu roszczenie może zostać odrzucone. 

Wady budowlane mogą zdarzyć się w przypadku niemal każdej inwestycji. Należy zwrócić uwagę szczególnie na nowe mieszkania i domy, które kupujemy od dewelopera lub sytuacje gdy zlecasz budowę domu specjalistom od budowy. Pamiętaj, że kupując mieszkanie od dewelopera, masz prawo do zgłaszania reklamacji na podstawie rękojmi. Dzięki niej możesz liczyć na szybkie i przede wszystkim bezpłatne usunięcie usterek. 

Co to jest rękojmia?

Rękojmia stanowi rodzaj odpowiedzialności sprzedawcy za zakupiony towar lub usługę. To zbywalne prawo konsumenta, określone w Kodeksie cywilnym, a w przeciwieństwie do reklamacji – sprzedawca nie może jej odmówić. 

W przypadku nieruchomości rękojmia obejmuje wszelkie wady budowlane – zarówno fizyczne, jak i prawne – które deweloper musi usunąć lub naprawić na własny koszt. Jeśli wad nie da się usunąć, nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy. W szczególnych przypadkach możliwe jest również wystąpienie o odszkodowanie za poniesione straty.  

Rękojmia za wady budowlane. Ile wynosi okres rękojmi?

Jeśli chodzi o nieruchomości, okres rękojmi wynosi 5 lat od momentu odbioru lokalu. Wadę należy jednak zgłosić deweloperowi nie później niż rok od jej wykrycia. Po przekroczeniu tego terminu roszczenie może zostać odrzucone. 

Sytuacja komplikuje się jednak w przypadku nieruchomości wspólnej, do której prawo własności ma więcej niż jedna osoba. Każdy z mieszkańców bloku wielorodzinnego nabywa prawo do rękojmi w osobnym terminie, czyli w dniu odbioru swojego mieszkania. Jednak kwestie rękojmi za wady budowlane części wspólnych nie są ujednolicone. Okazuje się, że nie są one liczone od momentu odbioru mieszkania przez pierwszego lokatora, lecz każdy kolejny może domagać się roszczeń w innym czasie. Stanowi to spore utrudnienie dla deweloperów. Zwracają oni uwagę na fakt, że w sytuacji sukcesywnego wyodrębniania kolejnych lokali, rękojmia za wady nieruchomości wspólnej powinna przebiegać od daty podpisania protokołu odbioru pierwszego z nich.

Rękojmia a pewne nieścisłości prawne

Wiele zastrzeżeń budzi również możliwość dochodzenia odmiennych roszczeń przez poszczególnych właścicieli. Może się tak zdarzyć np. w sytuacji, w której jeden z lokatorów wysuwa roszczenie obniżenia ceny nieruchomości ze względu na występujące wady. Deweloper zgadza się na nie, a kolejny lokator żąda jej usunięcia. Wówczas po likwidacji usterki pierwszy lokator wzbogaca się kosztem dewelopera. Nieścisłości tych nie udało się wyjaśnić do tej pory.

Źródło: krn.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.