News

Publikacja „Regionalna geografia fizyczna Polski” wspomoże audyty krajobrazowe

Monika Byś
2021-12-08
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-20
Głosów: 33, średnia ocen: 5
Regionalna geografia fizyczna Polski

Udostępniamy cyfrową wersję opracowania „Regionalna geografia fizyczna Polski”. Książka wydana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zbiera najlepsze recenzje i wkrótce ma trafić do bibliotek i innych instytucji. Książka będzie przydatna nie tylko przy pracach związanych z audytami krajobrazowymi, ale także jako podręcznik akademicki dla studentów na kierunkach przyrodniczych.

  • Publikacja została sfinansowana ze środków NFOŚiGW, w ramach realizacji zadań Krajowego sekretariatu Konwencji Krajobrazowej.
  • Książka stanowi efekt 50 autorów z 16 placówek badawczych.
  • Według autorów książka będzie przydatna nie tylko przy pracach związanych z audytami krajobrazowymi, ale także jako podręcznik akademicki.

„Regionalna geografia fizyczna Polski” już dostępna online!

Silna potrzeba wykonania audytów krajobrazowych, które stanowią częściowe wypełnienie założeń Konwencji Krajobrazowej Rady Europy, wymusiła weryfikację granic mezoregionów, stanowiących podstawę do identyfikowania krajobrazów w audytach.

Zadanie to zostało przeprowadzone na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 2016 r. przez zespół Instytutu Ochrony Środowiska, pod kierunkiem dr. Jana Borzyszkowskiego. Wykonane opracowanie zostało udostępnione różnym ośrodkom naukowych, a następnie omówione przez liczne grono zainteresowanych badaczy z udziałem wykonawców publikacji. Eksperci z dziedziny nauk przyrodniczych reprezentowały 24 ośrodki naukowe. Efektem podjętych działań jest nowa mapa podziału fizycznogeograficznego Polski, która wraz z tekstem objaśniającym została opublikowana jako wieloautorski artykuł w czasopiśmie „Geographia Polonica” (2018).

Jednocześnie podjęto działania mające na celu opracowanie rozszerzonej i ujednoliconej wersji charakterystyki opisowej regionów Polski. Wstępne ustalenia zapadły w październiku 2018 r. w trakcie konferencji zorganizowanej w Broku przez Polską Asocjację Ekologii Krajobrazu i Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Kolejne spotkanie odbyło się w Poznaniu 6 grudnia 2018 r. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób, głownie ze świata naukowego. Dyskutowano na temat ogólnych założeń i zakresu publikacji. Prace nad książką trwały trzy lata (2019-2021). W grudniu 2021 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odebrała w końcu „Regionalną geografię fizyczną Polski”.

Książka stanowi efekt 50 autorów z 16 placówek badawczych tj. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Publikacja „Regionalna geografia fizyczna Polski” została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach realizacji zadań Krajowego sekretariatu Konwencji Krajobrazowej, funkcjonującego w GDOŚ.

Publikacja zbiera najlepsze recenzje

Prof. dr hab. Krzysztof H. Wojciechowski pisze:

Opracowanie (…) ma bardzo wysokie walory naukowe, jest cenne jako nie tylko źródło oryginalnych danych i wartościowych wyników badań specjalistycznych, szczegółowych, lecz także jako wyjątkowej jakości opracowanie zbiorowe integrujące wyniki badań specjalistycznych i przedstawiające ujęcia syntetyczne

Według autorów książka będzie przydatna nie tylko przy pracach związanych z audytami krajobrazowymi, ale także jako podręcznik akademicki dla studentów geografii i gospodarki przestrzennej, a także innych kierunków kształcenia oraz dla specjalistów z zakresu planowania przestrzennego, ochrony środowiska, organizatorów turystyki i rekreacji, autorów przewodników i publikacji krajoznawczych czy podróżników.

Publikacja „Regionalna geografia fizyczna Polski” dostępna -> tutaj

Źródło: gov.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.