News

Reforma planistyczna z podpisem prezydenta

Monika Byś
2023-07-25
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
reforma planistyczna z podpisem prezydenta

25 lipca 2023 roku prezydent podpisał reformę planowania przestrzennego. Nowelizacja przepisów ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu przyjmowania planów ogólnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  gminy. Rząd zapowiada, że po zmianach przyjęcie nowego MPZP będzie możliwe nawet po 8 miesiącach. Do tej pory proces uchwalania nowych planów trwał nawet 10 lat. 

  • Prezydent podpisał nowelizację przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Reforma ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu uchwalania planów miejscowych.
  • Przyjęcie nowego planu miejscowego ma być możliwe w 8–9 miesięcy zamiast trwających latami.
  • Reforma wprowadza formę cyfrową dla planu ogólnego.
  • Większość zmian wejdzie w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia nowelizacji.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiada, że dzięki nowym przepisom przyjęcie nowego planu miejscowego będzie możliwe w zaledwie 8–9 miesięcy. Reforma ma porządkować przestrzeń w miastach i wsiach, zapobiec niekontrolowanemu rozlewowi zabudowy oraz uniknąć patodeweloperki.

Plan ogólny

Nową formą planistyczną będzie plan ogólny, zastępujący dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Ten dokument będzie zawierał podstawowe ustalenia, umożliwiające gminie planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju. Plan ogólny będzie stanowił podstawę do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji dotyczących warunków zabudowy.

Uproszczenie procesu planowania przewiduje także wprowadzenie formy cyfrowej dla planu ogólnego, co pozwoli na bardziej precyzyjne określenie granic poszczególnych stref. Dodatkowo, reforma skraca terminy uzgodnień i opiniowania planów z różnymi instytucjami i organami.

Zintegrowany plan inwestycyjny

Wprowadzony zostanie również zintegrowany plan inwestycyjny, zastępujący uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Inwestor, po podpisaniu umowy urbanistycznej z gminą, może zostać zobowiązany do realizacji dodatkowych inwestycji, np. budowy szkoły czy wsparcia istniejących przedsięwzięć.

Reforma precyzuje także przepisy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy, umożliwiając m.in. określenie terenów, na których takie decyzje będą wydawane oraz ograniczenie zasięgu obszaru analizowanego do 200 m.

Rejestr Urbanistyczny

Dodatkowo, ustawa zakłada uruchomienie Rejestru Urbanistycznego, dostępnego dla wszystkich zainteresowanych za darmo online. Będzie to wiarygodne źródło informacji o przestrzeni oraz prowadzonych procedurach administracyjnych.

Większość zmian w ustawie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: MRIT

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.