News

Reforma planistyczna ograniczy rozwój fotowoltaiki

Monika Byś
2023-06-02
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Reforma planistyczna ograniczy rozwój fotowoltaiki

Reforma systemu planowania przestrzennego, rozpatrywana obecnie w parlamencie, może poważnie ograniczyć rozwój fotowoltaiki, ostrzega branża OZE. Inwestorzy obawiają się, że wprowadzenie zmian spowoduje wydłużenie czasu i zwiększenie kosztów budowy farm fotowoltaicznych, tak jak to miało miejsce w przypadku ustawy wiatrakowej, co może zahamować ekspansję energetyki odnawialnej.

  • Reforma systemu planowania przestrzennego, procedowana w parlamencie, może ograniczyć rozwój fotowoltaiki.
  • Inwestorzy obawiają się, że wprowadzone zmiany spowodują wydłużenie i podwyższenie kosztów budowy farm słonecznych, co może zahamować rozwój zielonej energetyki.
  • Uchwalone przez Sejm zmiany dotyczą konieczności uchwalenia planu miejscowego dla inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.
  • Obecnie około 90% wniosków o ustalenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej kończy się odmowami.
  • Branża zaznacza, że 40% gruntów rolnych to grunty klasy IV, a według ustawy budowa na takich gruntach będzie ograniczona, co może skutkować blokadą rozwoju fotowoltaiki.

Nowe przepisy, przyjęte przez Sejm, dotyczą m.in. konieczności uchwalenia planu miejscowego dla projektów związanych z OZE. Konieczność uzyskania warunków przyłączenia do sieci energetycznej stanowi kluczowy etap inwestycji w farmę słoneczną. Branża donosi, że obecnie około 90% wniosków o warunki kończy się odmowami

Po wprowadzeniu zmian, wniosek o przyłączenie będzie można złożyć dopiero po zakończeniu procedury planistycznej, co może trwać nawet kilka lat i wymagać znacznych kosztów. Małe firmy nie będą w stanie ponieść takiego ryzyka, a większe ograniczą swoje projekty. 

Ustawa wprowadza ograniczenia budowy farm dla gruntów IV klasy

Ograniczenia dotyczą także gruntów klasy IV, gdzie maksymalna moc instalacji słonecznych będzie wynosić tylko 150 kW. Branża przewiduje, że takie ograniczenia mogą zablokować rozwój dużej fotowoltaiki, zwłaszcza że 40% powierzchni gruntów rolnych to grunt klasy IV. 

Inwestorzy i branża OZE zgłaszali postulaty podczas konsultacji, ale żadne z nich nie zostały uwzględnione. Liczą na zmiany wprowadzone przez Senat. 

Problem przyłączenia instalacji do sieci

Inni inwestorzy również krytykują reformę, twierdząc, że obecnie branża OZE boryka się z problemami podłączenia instalacji do sieci energetycznej, a po wprowadzeniu zmian sytuacja będzie jeszcze trudniejsza. Robert Trzaskowski, menedżer w UNITe Polska, wskazuje na problemy z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania, które muszą przejść konsultacje społeczne i zostać przegłosowane przez radę gminy. Wiceminister rozwoju i technologii, Piotr Uściński, przekonuje, że zmiany będą korzystne dla branży OZE, zapewniając, że przygotowanie planu miejscowego będzie możliwe w uproszczonej procedurze trwającej kilka miesięcy.

Źródło: businessinsider.com.pl

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.