News

Reforma planistyczna kontra uchwały reklamowe. Czy nowelizacja zmieni procedurę na lepsze?

Monika Byś
2022-04-26
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-07-05
Głosów: 19, średnia ocen: 5
Reforma planistyczna kontra uchwały reklamowe

Wejście w życie planowanej zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wyeliminuje z obrotu prawnego uchwał reklamowych. Zmieni się jednak procedura ich sporządzania. Tak wiceminister resortu infrastruktury odniósł się do pytań zadanych w poselskiej interpelacji dotyczącej procedur sporządzenia uchwał reklamowych. Oznacza to prawdopodobnie, że w starciu - reforma planistyczna kontra uchwały reklamowe - tak naprawdę zmieni się niewiele. 

  • Wiceminister resortu rozwoju Piotr Uściński zapewnia, że rząd intensywne pracuje nad przepisami dotyczącymi reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  • Uściński informuje, że wejście w życie planowanej reformy planistycznej nie wyeliminuje z obrotu prawnego uchwały reklamowej. Oznacza to więc, że gminy nadal będą mogły opracowywać uchwały reklamowe na podstawie obowiązujących przepisów. Zmiany wprowadzone reformą zmodyfikują jedynie procedurę sporządzania uchwał reklamowych.
  • Według danych resortu infrastruktury do lutego 2021 roku uchwały krajobrazowe przyjęły tylko 44 gminy, a więc zaledwie 1,8 % wszystkich gmin w Polsce.

Interpolacja poselska w sprawie losów uchwały reklamowej

Z interpelacją w sprawie dalszych losów ustawy krajobrazowej i sporządzanych na jej podstawie uchwał reklamowych zwrócił się do resortu infrastruktury poseł Andrzej Szewiński (KO).  

Parlamentarzysta zwrócił uwagę, że w Trybunale Konstytucyjnym znajduje się wniosek o stwierdzenie zgodności przepisów tzw. ustawy krajobrazowej z Konstytucją RP. Według posła stan ten powoduje, że wiele gmin wstrzymało prace dotyczące wprowadzania w życie tzw. uchwał krajobrazowych. Doprowadzi to do utrzymywania się chaosu reklamowego oraz urbanistycznego w polskich miastach.

zaznaczył poseł Andrzej Szewiński 

Przyjęcie miejscowych uchwał krajobrazowych w oparciu o ustawę krajobrazową naraża samorządy na wypłatę odszkodowań zarówno firmom reklamowym, jak i właścicielom posesji.

W odpowiedzi wiceminister Piotr Uściński wskazał, że resort rozwoju intensywne pracuje nad przepisami dotyczącymi reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Mają one przede wszystkim uprościć, ujednolicić i przyspieszyć procedury planistyczne oraz wzmocnić partycypację społeczną w procesie planistycznym. 

Reforma planistyczna kontra uchwały reklamowe

Piotr Uściński - wiceminister infrastruktury

W zakresie przepisów wprowadzonych ustawą krajobrazową, zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczą jedynie procedury sporządzenia dokumentów opisanych w tej ustawie, czyli audytu krajobrazowego i uchwały reklamowej. Modyfikacja przepisów ma charakter porządkowy, czyli zgodny z kierunkiem zmian przepisów proceduralnych opisanych w przepisach dotyczących planu miejscowego i planu ogólnego.

Resort nie wprowadza regulacji w zakresie merytorycznym dokumentów wskazanych w ustawie krajobrazowej, a także skutków prawnych ich uchwalenia. 

Piotr Uściński

Wejście w życie planowanej zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wyeliminuje z obrotu prawnego uchwały reklamowej. Gminy nadal będą mogły opracowywać uchwały reklamowe na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany wprowadzone reformą zmodyfikują jedynie procedurę sporządzania uchwał reklamowych.

Według danych resortu infrastruktury do lutego 2021 roku uchwały krajobrazowe przyjęły tylko 44 gminy, a więc zaledwie 1,8 % wszystkich gmin w Polsce. Kolejne 175 samorządów przystąpiło do sporządzania takich uchwał.

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.