News

Kara za zajęcie pasa drogowego zależy od powierzchni ramki reklamy

Monika Byś
2022-01-18
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-19
Głosów: 30, średnia ocen: 5
Kara za zajęcie pasa drogowego

Spółka została ukarana za umieszczenie w pasie drogowym reklamy bez wymaganego zezwolenia. W tym przypadku kara za zajęcie pasa drogowego była kwestią sporną. Według spółki ramka elektronicznego wyświetlacza reklamy nie powinna być wliczana do powierzchni, od której zależy wysokość kary. Naczelny Sąd Administracyjny nie przyznał jej racji. Uznał, że ramka jest częścią składową nośnika reklamy jako jego element konstrukcyjny.

  • Spółka zamieściła reklamę na ścianie budynku, która stanowiła granicę pasa drogowego, co spowodowało jego zajęcie.
  • Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który wskazał, że fakt zajęcia pasa drogowego oraz powierzchnia reklamy zostały ustalone prawidłowo i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym materialne dowodowym.

O co chodziło w sprawie?

Spółka umieściła reklamę na ścianie budynku, która stanowiła granicę pasa drogowego. Tym samym dokonała jego zajęcia. Na podjęcie takiego działania miała zezwolenia zarządcy drogi.

Polecamy wpis: Jak uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego?

Organ wymierzył więc karę pieniężną w wysokości ponad 2 tys. zł. Samorządowe kolegium odwoławcze zmieniło zaskarżoną decyzję jedynie w zakresie wysokości kary, obniżając ją o 31 zł. Spółka nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem i wniosła skargę.

Linię orzeczenia można zobaczyć -> tutaj

Wojewódzki Sąd Administracyjny zgadza się z orzeczeniem

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który wskazał, że fakt zajęcia pasa drogowego oraz powierzchnia reklamy są ustalone prawidłowo i znajdują potwierdzenie w zgromadzonym materialne dowodowym. Z złączonych do akt fotografii wynika bowiem, że nośniki były zamocowane na wspornikach odsuniętych, a nie przylegających do ściany budynku. 
Sąd uznał, że zarządca drogi dobrze obliczył karę za zajęcie pasa drogowego. Spółka nie dała jednak za wygraną i wniosła skargę kasacyjną. Zarzuciła między innymi niezasadne doliczenie powierzchni ramki nośnika do powierzchni elektronicznego wyświetlacza reklamowego. Argumentowała, że ramka nie wyświetlała reklamy, więc organ nie powinien jej brać pod uwagę obliczając wysokość kary.

Kara za zajęcie pasa drogowego

NSA wskazał, że art. 40 ust. 6 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2021.54), wskazuje sposób obliczenia opłaty za zajęcia pas drogowego w celu umieszczenia reklamy. 
Zgodnie z tym przepisem, ustala się ją jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za 1 m2
Natomiast kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi wynosi wysokość dziesięciokrotności opłaty.

Kara za zajęcie pasa drogowego. Wysokość sankcji

Sąd wskazał, że na gruncie ustawy o drogach publicznych pojęcie reklamy ma definicję legalną. Artykuł 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych stanowi, że:

Reklama to umieszczona w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.54

Polecamy wpis: Jaka jest dopuszczalna odległość reklamy od drogi?

Na tej podstawie należy uznać, że ramka elektronicznego wyświetlacza jest częścią składową nośnika reklamy jako jego element konstrukcyjny. Oznacza to, że do wyliczenia wysokości kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego należy brać pod uwagę powierzchnię reklamy. Mając powyższe na uwadze, NSA oddalił skargę kasacyjną.

Źródło: Prawo.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.