News

Rada Ministrów chce przedłużenia wakacji kredytowych

Monika Byś
2023-11-17
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
rada ministrów chce przedłużenia wakacji kredytowych

W związku z zasadą przerywania procesu legislacyjnego, Rada Ministrów ponownie zaakceptowała projekt ustawy przedłużającej wakacje kredytowe o kolejny rok. Nowelizacja została już przekazana do Sejmu w celu szybkiego rozpatrzenia.

  • Możliwość przedłużenia wakacji kredytowych może obejmować około 1 718 tys. umów kredytowych.
  • Katalog osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty zostanie ograniczony. Taka opcja przysługiwać będzie kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu nie przekracza 400 tys. zł. Osoby, które zaciągnęły wyższy kredyt, nie wyższy niż 800 tys. zł muszą spełnić dodatkowe warunki. 
  • Wakacje kredytowe w 2024 roku mają dotyczyć kredytów hipotecznych udzielonych w złotych polskich przed 1 lipca 2022 roku.

Poprzednia modyfikacja ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom została zatwierdzona przez rząd 24 października 2023 roku, a 3 listopada została przekazana do Sejmu poprzedniej kadencji.

Według szacunków, możliwość przedłużenia wakacji kredytowych może obejmować około 1 718 tys. umów kredytowych. Zdaniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, łączna wartość kredytów objętych wakacjami (kwota do spłaty) może wynieść około 268 075 mln zł.

Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda podkreśla, że państwo nie może pozostawić ponad miliona Polaków w trudnej sytuacji. Mimo że stopy procentowe już spadają, nie są jeszcze na tyle niskie, aby zrezygnować z tej formy wsparcia. Warunki dla kredytobiorców nadal są istotnie gorsze niż w dniu podpisywania umowy kredytowej. Dlatego nowy Sejm powinien jak najszybciej rozpocząć prace nad proponowanym rozwiązaniem.

Rada Ministrów chce przedłużenia wakacji kredytowych

Zgodnie z projektem przyjętym przez Radę Ministrów, zawieszenie spłaty kredytu w przyszłym roku będzie możliwe na warunkach obowiązujących w 2023 roku. Jednak katalog osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty zostanie ograniczony. Taka opcja przysługiwać będzie kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu nie przekracza 400 tys. zł.

Kwotę tę ustalono na podstawie danych Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiadającej średniej kwocie kredytu hipotecznego udzielanego na zakup mieszkania, podlegającego zawieszeniu na podstawie obecnych przepisów.

W przypadku, gdy kwota kapitału udzielonego kredytu przekracza 400 tys. zł, ale nie przekracza 800 tys. zł, zawieszenie spłaty kredytu będzie możliwe, jednak koszt obsługi kredytu (rata kapitałowa i odsetkowa) musi przekroczyć 50% dochodu gospodarstwa domowego. Osoba składająca wniosek o wakacje kredytowe musi potwierdzić spełnienie tego warunku, uwzględniając średni miesięczny dochód z trzymiesięcznego okresu poprzedzającego złożenie wniosku.

Wakacje kredytowe w 2024 roku mają dotyczyć kredytów hipotecznych udzielonych w złotych polskich przed 1 lipca 2022 roku.

Źródło: gov.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.