News

Rządowa pomoc dla rolników dotkniętych suszą

Monika Byś
2022-10-24
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-12-13
Głosów: 19, średnia ocen: 4.9
pomoc dla rolników dotkniętych suszą

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zadeklarował, że w następnym roku uruchomi kolejną pomoc dla rolników dotkniętych suszą w 2022 roku. Rolnicy i ich rodziny, które poniosły straty w uprawach w 2022 roku mogą otrzymać do 10 tys. zł. 

  • Obecnie trwa nabór wniosków na pomoc klęskową. Rolnicy, a także ich rodziny, które poniosły straty w uprawach w 2022 roku mogą otrzymać do 10 tys. zł.
  • Obecnie trwa nabór wniosków na pomoc klęskową. Rolnicy, a także ich rodziny, które poniosły straty w uprawach w 2022 roku mogą otrzymać do 10 tys. zł.
  • O pomoc klęskową można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym ARiMR na formularzu udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej. 
  • Wnioski można składać do 15 listopada 2022 r. do biura powiatowego Agencji.

Obecnie trwa nabór wniosków na pomoc klęskową. Rolnicy, a także ich rodziny, które poniosły straty w uprawach w 2022 roku mogą otrzymać do 10 tys. zł. Pomoc ta skierowana jest głównie do poszkodowanych przez suszę. Minister rolnictwa podjął decyzję o uruchomieniu wsparcia, ponieważ w wielu przypadkach aplikacja suszowa nie uwzględniła start w uprawach. Ministerstwo zapowiada, że wsparcie dla rolników na tym się nie skończy. W następnym roku rząd zamierza wypłacać rekompensaty za tegoroczną suszę.

Aplikacja suszowa nie pokazuje faktycznych strat w uprawach

W tym roku były poważne problemy z aplikacją suszową. Nie dość, że była ona uruchomiona z dużym poślizgiem, bo dopiero pod koniec lipca, to jeszcze przez wiele tygodni nie działała poprawnie. Poza tym w wielu przypadkach zaniżyła straty na polach, wskazując że susza nie wystąpiła, choć w rzeczywistości deficyt wody był znaczący. 

przyznał minister rolnictwa Henryk Kowalczyk

Rzeczywiście są uwagi do aplikacji. Rolnicy z woj. zachodniopomorskiego, którzy w ubiegłym roku szczególnie krytykowali jej działanie, brali udział w jej modyfikacji. Ale system ten nadal nie jest doskonały, bo często nie pokazuje faktycznej suszy.

Aplikacja suszowa będzie zmieniona. Wykorzysta dane z satelity

Minister poinformował także, że rząd planuje modyfikację aplikacji suszowej. System ma działać w oparciu o dane satelitarne, a nie ze stacji meteorologicznych, jak dotychczas.

podkreślił minister

Aplikacja opierająca się na opadach jest niedoskonała ze względu na siatkę stacji meteorologicznych. Wiadomo, że są czasami opady punktowe. Przy danej stacji może popadać porządny deszcz, a kilometr dalej już nie. Niestety, aplikacja tego nie rozumie. Dlatego trwają prace nad tym, by aplikacja opierała się na danych satelitarnych, czyli na mierzonej wprost wilgotności gleby. Te prace są już zaawansowane.

Kowalczyk: jeśli aplikacja wykaże 1 % straty w uprawie, weźmiemy pod uwagę protokół szkodowy

Jednak w całym kraju jest wielu poszkodowanych rolników, których straty suszowe nie zostały uwzględnione. Dlatego ministerstwo rolnictwa zdecydowało, że protokół z szacowania strat będzie brany pod uwagę, nawet jeśli aplikacja wykaże starty na poziomie 1 %. 

Pomoc klęskowa: dlaczego dla rodziny, a nie do hektara?

przypomniał minister

Ponieważ aplikacja suszowa nie pokazuje suszy i nie daje możliwości obiektywnej oceny, uruchomiliśmy pomoc klęskową. ARiMR do 15 listopada przyjmuje wnioski od rolników i ich rodzin poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska pogodowePomoc dla rodziny będzie udzielana w wysokości 10 tys. zł jeśli szkody wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub 5 tys. zł, jeśli szkody są poniżej 30 %.

Wyjaśnił, że ta niespotykana dotąd formuła pomocy – dla rodziny – wynika z tego, że skończył się limit pomocy de minimis, więc wsparcie jest wypłacane jako pomoc socjalna. 

wyjaśnił minister

Normalnie musielibyśmy skorzystać z limitu pomocy de minimis, a jego już nie mamy. Zostało ok. 20 mln zł, czyli tyle, co nic. Więc obchodzimy te zasadę odszkodowań w wysokości 1000 zł/ha i dajemy do 10 tys. zł na rodzinę jako pomoc socjalna. Chcemy w ten sposób pomoc tym rolnikom, którzy się nie ubezpieczyli, a jednak ponieśli straty.

Kowalczyk obiecuje kolejną pomoc dla rolników dotkniętych suszą

Minister Kowalczyk poinformował jednocześnie, że w następnym roku planuje uruchomienie kolejnej pomocy dla rolników dotkniętych suszą w 2022 roku. Ci rolnicy, którzy nie spełnią kryteriów pomocy społecznej i nie załapią się na rekompensatę w tym roku, a będą mieli szkody udowodnione protokołami strat za 2022 rok, otrzymają pomoc suszową w następnym roku.

Pomoc klęskowa 2022: jak ubiegać się o wsparcie?

O pomoc klęskową można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym ARiMR na formularzu udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej. 

Do wniosku trzeba dołączyć m.in. : 

  • kopię protokołu oszacowania szkód, lub
  • uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód,
  • zgodę współwłaścicieli – w przypadku gdy gospodarstwo rolne, jest przedmiotem współwłasności.

Wnioski można składać do 15 listopada 2022 r. do biura powiatowego Agencji.

Pobierz zestaw informacji o działce w Raporcie o terenie OnGeo.pl

Raport o terenie OnGeo to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce. Przydatny jest w każdej sytuacji kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Do sytuacji takich należy nie tylko kupno, czy sprzedaż nieruchomości, ale też określenie jaki potencjał inwestycyjny ma lokalizacja oraz jaką jakość życia gwarantuje jej rezydentowi.

W Raporcie, oprócz doskonałego zwymiarowania gruntu i obliczeń jego cech fizycznych oraz opisu otoczenia można uzyskać bardzo istotne informacje na temat planowanych zmian w otoczeniu, np. przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego, planowanych dróg, czy wydanych pozwoleń na budowę, w tym planowanych inwestycji uzbrojenia terenu, które już uzyskały prawomocne decyzje.

Zobacz, jak wygląda przykładowy raport o terenie: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Źródło: ARiMR, tygodnik-rolniczy.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.