Rynek nieruchomości

Duże podwyżki podatku od nieruchomości w 2024 roku

Monika Byś
2024-02-01
~5 min
Post zaktualizowany: 2024-02-05
Głosów: 11, średnia ocen: 5
podatek od nieruchomości 2024

W 2024 roku znów wzrosły maksymalna stawki podatku od nieruchomości. Gminy mają zatem możliwość podniesienia stawek i opłat lokalnych. Sprawdź, ile wynosi podatek od nieruchomości 2024 i jak obliczyć, ile zapłacisz za dom lub grunt pod działalność gospodarczą. 

 • W 2024 roku maksymalna stawka podatku od nieruchomości zmieniła się znacząco na tle lat poprzednich.
 • W porównaniu z 2023 rokiem, stawka dla budynku mieszkalnego wzrosła o 15 gr/m2, natomiast dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - o 18 gr/m2.
 • Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, a także budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Stawki podatku od nieruchomości ustala gmina, ale w oparciu o wytyczne narzucone odgórnie przez Ministra Finansów. Dane na temat maksymalnych stawek podatku od nieruchomości na rok 2024, jakie może ustalić gmina zawarte są w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. 2023 poz. 774).

W tym roku maksymalna stawka podatku od nieruchomości zmieniła się znacząco na tle lat poprzednich. W porównaniu z 2023 rokiem, stawka dla budynku mieszkalnego wzrosła o 15 gr/m2, natomiast dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - o 18 gr/m2.

Podatek od nieruchomości 2024

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości 2024 dla budynków i ich części:

 • mieszkalne - 1,15 zł/m2,
 • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 33,10 zł/m2
 • zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 15,50 zł/m2,
 • budynki, w których prowadzi się działalność związaną z świadczeniami zdrowotnymi - 6,76 zł/m2,
 • budynki pozostałe - 11,17 zł/m2

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości 2024 dla gruntów:

 • związane z prowadzeniem działalności - 1,34 zł/m2,
 • pod wodami stojącymi lub płynącymi - 6,66 zł/ha,
 • grunty pozostałe - 0,71 zł/m2,
 • obszary niezabudowane objęte planem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym - 4,39 zł/m2.

Sprawdź stawki podatku od nieruchomości dla Twojej działki

W Raporcie o terenie sprawdzisz aktualne stawki podatku od nieruchomości dla Twojej gminy. Ponadto dostaniesz link do źródła na podstawie którego ustalono stawki.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2024 - POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT DLA DZIAŁKI

Informacje o podatku od nieruchomości w 2024 r. stanowią część tematu "Dane lokalne". Chcąc pobrać dane dla działki musisz:

 • Wybrać interesującą Cię działkę wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania - za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisaliśmy we wpisie: Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl;
 • Zaznaczyć temat, który Cię interesuje;
  Jeśli interesują Cię wyłącznie podatki od nieruchomości dla Twojej gminy, masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów z listy;
 • Zaznacz cechy terenu, które chciałbyś pobrać dla swojej działki. Wybierz Stawki podatku od nieruchomości z tematu Dane lokalne.
 • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz;
 • Gotowy Raport o Terenie otrzymasz na wskazany adres e-mail.

Jak zmienił się podatek od nieruchomości w latach 2020 - 2024?

Rodzaj nieruchomości

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości [zł/m2] w roku 

2020

2021

2022

2023

2024

Budynek mieszkalny0,810,850,891,001,15
Budynek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą23,9024,8425,7428,7833,10
Budynek zajęty na działalność związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym11,1811,6212,0413,4715,50
Budynki, w których prowadzi się działalność związaną z świadczeniami zdrowotnymi4,875,065,255,876,76
Grunt związany z prowadzeniem działalności gospodarczej0,950,991,031,161,34
Grunty pod wodami stojącymi lub płynącymi  [zł/ha]4,804,995,175,796,66
Obszary niezabudowane objęte planem rewitalizacji, dla których mpzp przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym3,153,283,403,814,39

Kto i za co płaci podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości obejmuje opodatkowanie różnych typów nieruchomości i obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Poniżej wymienione są kategorie nieruchomości podlegających temu podatkowi:

 1. Grunty. Obejmuje opodatkowanie terenów niezabudowanych;
 2. Budynki (lub ich części). Dotyczy obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, posiadających fundamenty i dach, czyli np. domy jednorodzinne, garaże i mieszkania;
 3. Budowle (lub ich części) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obiekty niebędące budynkami, takie jak obiekty małej architektury, np. wiaty, drewutnie, oraz urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, czyli np. mosty, lotniska, składowiska odpadów, wiadukty.

Jak obliczyć podatek od nieruchomości? 

Aby obliczyć podatek od nieruchomości, należy znać dwie wartości:

 • Podstawę opodatkowania, czyli powierzchnię użytkową nieruchomości;
 • Stawkę podatku, która obowiązuje w danej gminie.

Podstawowym parametrem w obliczaniu daniny od budynków mieszkalnych i ich części jest powierzchnia użytkowa budynku. Jeśli chcesz wiedzieć, jak obliczyć powierzchnię użytkową, przejdź do wpisu na blogu OnGeo.pl: Powierzchnia użytkowa - co to jest i jak obliczyć powierzchnię użytkową domu. W 2024 roku maksymalna stawka podatku od budynków mieszkalnych wynosi 1,15 zł za m2. Gmina ma jednak możliwość zmniejszyć podstawę, dzięki czemu zapłacisz mniej.

Policzmy zatem, ile będzie wynosił podatek od budynku, zlokalizowanego w woj. małopolskim, gminie Kłaj. W tym celu wygenerowałam Raport o działce OnGeo.pl. Raport w formacie PDF otrzymasz w 5 minut na wskazany adres mailowy.

Stawki podatku od nieruchomości 2024, Raport o terenie
Stawki podatku od nieruchomości 2024, Raport o terenie

Raport dla działki wskazał, że stawka dla budynków mieszkalnych wynosi 0,88 zł/m2. Co ciekawe, w tej gminie stawki nie uległy zmianie od 2023 roku. Do celów obliczeniowych przyjmijmy, że powierzchnia użytkowa budynku wynosi 100 m2. Zatem:

100 m2 * 0,88 zł/m2 = 880 zł

W przypadku pozostałych budynków, w tym garaży, podstawą opodatkowania jest również powierzchnia użytkowa budynku, a stawka podatku jest ustalana przez radę gminy. W 2024 roku dla gminy Kłaj stawka podatku od budynków pozostałych wynosi 6,38 zł/m2. Dlatego właściciel 10-metrowego garażu zapłaci:

10 m2 * 6,38 zł/m2 = 63,80 zł

Do kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości w 2024 roku?

Podatek od nieruchomości jest płatny w ratach kwartalnych, do 15 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, w którym upłynął termin płatności. W przypadku osób fizycznych, których podatek nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny w całości do 31 stycznia następnego roku.

Pamiętaj jednak, że właściciele nieruchomości mogą skorzystać z ulg podatkowych, które mogą obniżyć wysokość podatku. Do ulg tych należą m.in. ulga na :

 • remont lub modernizację budynku mieszkalnego,
 • dom jednorodzinny,
 • lokal mieszkalny,
 • garaż.

Ulgi podatkowe można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.