News

Odpis z księgi wieczystej również w wersji elektronicznej

Monika Byś
2023-07-19
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
odpis z księgi wieczystej w wersji elektronicznej

Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych wprowadza rozszerza zakres obowiązywania dokumentów wydawanych przez sąd nie tylko na wydruki z tych ksiąg, lecz również na ich wersje elektroniczne. Po zmianie ważny odpis z księgi wieczystej zdobędziesz również w wersji elektronicznej. 

  • Rozporządzenie resortu sprawiedliwości w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych rozszerza moc dokumentów wydanych przez sąd na wersje elektroniczne.
  • Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych umożliwia samodzielny wydruk dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeśli wniosek zostanie złożony elektronicznie.
  • Wydruki takie mają moc dokumentów wydawanych przez sąd, pod warunkiem weryfikacji z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.
  • Nie będzie potrzeby zdobywania dodatkowych podpisów i pieczęci na wydrukach elektronicznych.

Zgodnie nowymi przepisami wniosek o wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia z ksiąg wieczystych, lub zaświadczenie o zamknięciu tych ksiąg można złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych umożliwia samodzielny wydruk tych dokumentów za pośrednictwem tego systemu. 

Wydruki takie posiadają moc dokumentów wydawanych przez sąd, pod warunkiem że posiadają cechy umożliwiające weryfikację z danymi zawartymi w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. W związku z tym nie będzie już konieczności uzyskiwania kolejnych podpisów i pieczęci na takim wydruku.

Proponowane zmiany są zgodne z rozwojem doręczeń w formie elektronicznej, szczególnie jeśli zostaną rozszerzone na wysyłanie pism do sądu, a nie tylko odbieranie ich.

Wnioskując o uzyskanie takiego odpisu, wyciągu lub zaświadczenia nadal pobierana będzie opłata (obecnie wynosi 20 zł). Jednak nie będzie konieczności drukowania tych dokumentów, co przyczyni się do pewnych oszczędności. 

Źródło: rp.pl

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.