News

Kontrowersyjna nowela prawa górniczego ograniczy możliwość zabudowy

Monika Byś
2023-09-13
~2 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
nowela prawa górniczego ograniczy możliwość zabudowy

Jeśli myślisz o zakupie działki budowlanej, upewnij się, że pod ziemią nie ma kopalin, które mogą wpłynąć na możliwość budowy domów. Wszystko przez nowe przepisy, które wprowadzają kategorie złoża strategicznego. Zmiany w prawie górniczym i geologicznym mogą skutkować blokowaniem zabudowy na takich gruntach. Niestety nawet plan zagospodarowania przestrzennego i własność gruntu nie będą miały znaczenia. 

  • Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego ma na celu ochronę zasobów strategicznych dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju.
  • Nowa ustawa ogranicza możliwość odwoływania się od decyzji ministra, zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla samorządów.
  • Kupujący działki budowlane mogą obawiać się, że złoża na terenie nieruchomości zostaną uznane za strategiczne.
  • Brak precyzji w definicji złoża strategicznego i brak możliwości odwołania się od decyzji ministra budzą wątpliwości.
  • Decyzja administracyjna będzie miała wyższy priorytet niż akt prawa miejscowego.
  • Regulacja została już podpisana przez prezydenta i czeka na publikację.
  • W OnGeo.pl sprawdzisz, czy na Twojej działce znajdują się złoża kopalin 

Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego

Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego ma na celu ochronę zasobów strategicznych dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju. Jednak brak precyzji w definicji złoża strategicznego i brak możliwości odwołania się od decyzji ministra budzą wątpliwości. Decyzja administracyjna będzie miała wyższy priorytet niż akt prawa miejscowego, co jest niezrozumiałe dla prawników.

Regulacja została już podpisana przez prezydenta i czeka na publikację.

Sprawdź, czy Twoja działka znajduje się na terenie górniczym

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja działka znajduje się na terenie górniczym lub w jego pobliżu, wygeneruj Raport o terenie OnGeo.pl dla swojej nieruchomości.

Analiza surowców mineralnych przedstawia trzy główne źródła danych, w formie oddzielnych tabel oraz zbiorczo - na mapie. W Raporcie znajdziesz szczegółowe dane o analizowanej działce oraz w strefie 1 km od granic Twojej działki. 

W Raporcie otrzymasz mapę surowców mineralnych w Polsce, a na niej zaznaczone:

  • Złoża i tereny górnicze;
  • Surowce perspektywiczne i prognozowane;
  • Koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie złóż surowców
Surowce mineralne w Raporcie o terenie OnGeo.pl
Surowce mineralne w Raporcie o terenie OnGeo.pl

Niebezpieczny zapis ustawowy

Jak dotąd gminy i właściciele nieruchomości z powodzeniem mogły odwoływać się od decyzji administracyjnych dotyczących rozstrzygnięć wynikających z zapisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Teraz to się zmieni, bo nowela nie przewiduje drogi odwoławczej od decyzji ministra ani dla właścicieli, ani dla samorządów

Takie postępowanie budzi poważne obawy. Osoba, która kupi nieruchomość oznaczoną w planie miejscowym oznaczona jako działka budowlana, nie ma pewności, czy złoża, które ewentualnie znajdują się pod powierzchnią ziemi na terenie nieruchomości, nie zostaną wkrótce uznane za strategiczne. Należy pamiętać, że dotychczas pozwolenie na budowę można było otrzymać nawet, gdy na działce znajdują się kopaliny. 
Warto zauważyć, że złoża strategiczne mogą obejmować różne kopalin. Nie chodzi wyłącznie o miedź, żelazo, czy węgiel, ale również piasek lub żwir. Ostateczna lista złoża strategicznego nie jest jeszcze ustalona, co wprowadza niepewność.

Inwestorzy mogą korzystać z dostępnych narzędzi, takich jak strony internetowe, aby sprawdzić, czy pod działką znajdują się złoża. Jednak konkretna lista złoża strategicznego nie jest jeszcze dostępna. Dlatego inwestorzy mogą unikać zakupu gruntów, na których mogą być złoża strategiczne, dopóki nie zostaną ustalone konkretne kryteria.

Warto także rozważyć udział organizacji społecznych reprezentujących interesy właścicieli nieruchomości w procesie uznawania złoża za strategiczne. To może być alternatywna droga, aby chronić swoje prawa w tej sytuacji.

Źródło: Prawo.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.