News

Nieuprawniony dostęp do ksiąg wieczystych. Kolejne naruszenie danych osobowych

Monika Byś
2022-08-02
~2 min
Głosów: 33, średnia ocen: 4.9
Nieuprawniony dostęp do ksiąg wieczystych

Główny Urząd Geodezji i Kartografii poinformował o naruszeniu danych osobowych "trudnej do określenia liczby osób z obszaru całego kraju posiadających nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste". Chodzi o nieuprawniony dostęp do ksiąg wieczystych, czyli do zbiorów i danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Przypominamy, że w tych zbiorach znajdują się imiona i nazwiska, a także numer PESEL. Proceder miał trwać ponad cztery lata. Jednak Urząd zapewnił, że "zablokowano możliwość dalszego, nieuprawnionego dostępu".

  • GUGIK poinformował, że poprzez serwery Integracji GUGiK możliwy był dostęp do numerów ksiąg wieczystych (KW) nieruchomości na obszarze całego kraju. W konsekwencji również do danych osobowych osób władających tymi nieruchomościami w tym: numer PESEL.
  • Proceder dotyczy trudnej do określenia liczby osób z obszaru całego kraju posiadających nieruchomości, dla których prowadzone są KW.

Nieuprawniony dostęp do ksiąg wieczystych

Stwierdzone dotąd przypadki nieuprawnionego dostępu do danych wystąpiły w okresie od 6 lipca 2018 r. do 25 lipca 2022 r.

wyjaśnia Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

Były realizowane (poprzez logowanie do serwerów Integracji GUGiK, a także do paneli zarządzających usługami) z wykorzystaniem systemów informatycznych o identyfikatorach IP należących do zewnętrznego podmiotu gospodarczego, nieposiadającego wymaganych umów/upoważnień GUGIK w tym zakresie oraz haseł dostępowych.

O jakie dane chodzi?

Przede wszystkim GUGIK poinformował, że poprzez serwery Integracji GUGiK możliwy był dostęp do numerów ksiąg wieczystych (KW) nieruchomości na obszarze całego kraju. W konsekwencji również do danych osobowych osób władających tymi nieruchomościami. Chodzi o:

  • imiona i nazwiska,
  • imiona rodziców,
  • numer PESEL,
  • formę władania,
  • inne dane zawarte w KW.

Ile osób mogło być poszkodowanych - tego niestety nie wiadomo.

wskazał GUGIK

Dotyczy to trudnej do określenia liczby osób z obszaru całego kraju posiadających nieruchomości, dla których prowadzone są KW. Także tych których numery wpisane zostały do ewidencji gruntów i budynków.

GUGIK zwrócił także uwagę, że konsekwencją nieuprawnionego wykorzystania powyższych danych osobowych mogą być m.in. kradzież tożsamości osoby oraz oszustwa z wykorzystaniem danych osoby.

Zablokowano możliwość dalszego dostępu

Zapewniono również, że po powzięciu informacji o przypadkach nieuprawnionego dostępu do serwerów Integracji GUGiK, Główny Geodeta Kraju, w poniedziałek, czyli 25 lipca o godz. 14.00, "usunął istniejącą podatność poprzez zablokowanie możliwości dalszego, nieuprawnionego dostępu do serwerów Integracji GUGiK".

dodano w komunikacie

W celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości GGK podjął działania polegające na szczegółowym przeglądzie i aktualizacji procedur dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu oraz szkoleń pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Źródło: GUGIK, tvn24

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.