News

Nie sprzedasz nieruchomości kupionej na Bezpieczny kredyt 2%

Monika Byś
2023-06-29
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-08-30
Głosów: 15, średnia ocen: 4.7
Nie sprzedasz nieruchomości kupionej na Bezpieczny kredyt 2%

Mimo możliwości sfinansowania zakupu dowolnej nieruchomości dzięki programowi Bezpieczny kredyt 2% i Pierwsze Mieszkanie, należy mieć na uwadze, że nie będziesz miał/a swobody w jej rozporządzaniu. Program Pierwsze Mieszkanie nakłada pewne ograniczenia, dotyczące między innymi sprzedaży lub wynajmu nabytego mieszkania lub domu za pośrednictwem Bezpiecznego Kredytu. Jakie inne utrudnienia się pojawią?

 • Kredyt hipoteczny na 2% pozwala sfinansować zakup dowolnej nieruchomości.
 • Program Pierwsze Mieszkanie nakłada ograniczenia dotyczące swobodnego rozporządzania nieruchomością.
 • Nie można całkowicie swobodnie sprzedawać ani wynajmować nieruchomości nabytej za pomocą Bezpiecznego Kredytu.
 • Z dniem sprzedaży lub wynajmu nieruchomości traci się prawo do dopłat, a wypłacone dopłaty muszą zostać zwrócone do banku.
 • Po ustaniu dopłat można wynająć nieruchomość bez konsekwencji.
 • Zasady sprzedaży nieruchomości nabytej za pomocą Bezpiecznego Kredytu są podobne do zasad wynajmu.
 • Sprzedaż mieszkania przed upływem 10 lat skutkuje utratą dopłat.

Czy posiadacz Kredytu hipotecznego 2% może wynajmować nieruchomość?

Program Bezpieczny Kredyt 2% umożliwia nie tylko nabycie mieszkania, ale również oferuje dopłaty pochodzące z budżetu państwa na jego spłatę. Obecnie tego rodzaju finansowanie jest nawet łatwiejsze niż uzyskanie standardowego kredytu, ze względu na wprowadzone zmiany w tzw. rekomendacji S.

Aby przystąpić do programu, kredytobiorca musi się liczyć z pewnymi ograniczeniami, dotyczącymi między innymi wynajmu zakupionego mieszkania. Nabytą nieruchomość za pomocą Bezpiecznego Kredytu o oprocentowaniu 2 proc. oczywiście będzie można wynająć lub udostępnić komuś, jednak należy wziąć pod uwagę następujące konsekwencje:

 • Prawo do dopłat wygasa wraz z ostatnim dniem miesiąca, w którym miała miejsce jedna z powyższych czynności;
 • Wszelkie dopłaty wypłacone po tej dacie będą musiały zostać zwrócone do banku.

Należy jednak pamiętać, że nie ma obowiązku zwrotu przyznanych dopłat przed rozpoczęciem wynajmu. Ponadto po zakończeniu okresu przyznawania dopłat w ramach wspomnianego programu, kredytobiorca będzie mógł wynająć nieruchomość bez żadnych konsekwencji.

Kiedy można sprzedać nieruchomość nabytą za pośrednictwem Bezpiecznego Kredytu 2%?

Zasady sprzedaży mieszkania nabytego za pośrednictwem Bezpiecznego Kredytu 2% są takie same, jak w przypadku wynajmu. W związku z tym sprzedaż mieszkania lub domu przed upływem 10 lat skutkuje utratą dopłat z końcem miesiąca, w którym doszło do transakcji.

W okresie przysługiwania dopłat można:

 • Włączyć nieruchomość nabytą przez jednego ze współmałżonków do majątku wspólnego;
 • Sprzedać nieruchomość drugiemu kredytobiorcy, pod warunkiem że kredyt został zaciągnięty przez parę.

Czy można prowadzić działalność gospodarczą w nieruchomości objętej programem Pierwsze Mieszkanie?

W zasadzie program Pierwsze Mieszkanie nie zabrania prowadzenia działalności gospodarczej w nieruchomości nabytej za pomocą Bezpiecznego Kredytu 2%. Jednak jeśli działalność taka jest prowadzona w okresie przyznawania dopłat (pierwsze 10 lat), to zostaną one wstrzymane. 

Kolejną kwestią jest fakt, że kredytobiorca nie może prowadzić działalności w lokalu, w którym korzysta z tzw. gwarancji BGK. Mowa tu o gwarancji, która zastępuje całość lub część wkładu własnego, z której można skorzystać zarówno w programie Pierwsze Mieszkanie, jak i w mieszkanie bez wkładu własnego.

 • Działalność gospodarcza nie może być prowadzona w nieruchomości kredytowanej za pomocą Bezpiecznego Kredytu 2%  do czasu spłaty udzielonej gwarancji BGK (jeśli taka gwarancja została udzielona) – informuje MRiT.

Aby nie stracić dopłat w zakupionym lokalu, należy prowadzić w nim gospodarstwo domowe. Oznacza to, że należy się w nim zamieszkać w ciągu 24 miesięcy od dnia:

 • Zakupu prawa własności lokalu lub spółdzielczego prawa do lokalu za pomocą Bezpiecznego Kredytu;
 • Zakończenia budowy domu finansowanego tym kredytem.

Ważne jest, że mieszkanie lub dom mogą pozostawać nieużywane przez pewien czas, jednak jeśli ten okres przekracza 12 miesięcy, to prawo do dopłat przepada. Wcześniej przyznane środki nie muszą być już zwracane, chociaż kwoty wypłacone po utracie prawa do dopłat podlegają zwrotowi.

Źródło: KRN

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.