News

Na razie nie będzie zmian w opłacie planistycznej

Monika Ojczyk
2022-12-20
~3 min
Głosów: 3, średnia ocen: 5
nie będzie zmian w opłacie planistycznej

Wiceminister Piotr Uściński poinformował, że na razie nie będzie zmian w opłacie planistycznej: „Zrezygnowano z wprowadzania jakichkolwiek zmian w kwestii opłaty planistycznej, uznając że wypracowanie odpowiednich przepisów nie jest możliwe na obecnym etapie reformy”.

  • Resort rozwoju wycofał się na razie ze zmian w zakresie opłaty planistycznej. Rządzący tłumaczą, że na obecnym etapie wdrażania nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wejdzie w życie w styczniu 2023 r.), taka zmiana nie jest możliwa. 
  • Wiceminister dodał, że podtrzymane dotychczasowe przepisy określające 5-letni termin na pobranie opłaty w przypadku zbycia nieruchomości.

Resort rozwoju wycofał się na razie ze zmian w zakresie opłaty planistycznej. Rządzący tłumaczą, że na obecnym etapie wdrażania nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wejdzie w życie w styczniu 2023 r.), taka zmiana nie jest możliwa. Wiceminister dodał jednocześnie, że podtrzymane dotychczasowe przepisy określające 5-letni termin na pobranie opłaty w przypadku zbycia nieruchomości.

Z interpelacją w sprawie planowanych zmian w zakresie opłaty planistycznej zwrócił się do resortu rozwoju poseł Waldy Dzikowski (KO). Poseł zwrócił uwagę, że w projektowanej reformie planistycznej, proponowane są zmiany, które przemienią opłatę planistyczną w quasi podatek. Wszystko dlatego, że w swoim zamyśle miała przecież pokrywać nakłady gminy poniesione na przygotowanie planów przestrzennych (mpzp). Opłata w wysokości 30% wzrostu wartości zdecydowanie i wielokrotnie będzie przewyższać poniesione koszty. Oznacza to zatem, że w istocie stanie się podatkiem od własności

Takie działania nie sprzyjają samorządom, ani mieszkańcom gmin, ponieważ koszty przygotowania dokumentacji staną się zbyt wysokie, a to spowoduje, że gmina nie podejmie się uchwalenia nowych mpzp. Wyjątkiem mogą być jednak działki, którymi zainteresuje się potencjalny inwestor i deweloper. 

Kilka słów o planowanej reformie planistycznej

Projekt ustawy stanowi element Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Planowany termin wejścia w życie przepisów ustawy to 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących wprowadzenia Rejestru Urbanistycznego oraz dalszej cyfryzacji aktów planistycznych, które wejdą w życie terminie późniejszym, czyli 1 stycznia 2026 r.

Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie procesu budowlanego została zrealizowana poprzez ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, z późn. zm.). Projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw jest kontynuacją reformy procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Reforma zakłada wprowadzenie do polskiego systemu zagospodarowania przestrzennego trzy zmodyfikowane dokumenty planistyczne:

  • Plan ogólny, który miałby zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • Plan zabudowy, który miałby zastąpić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
  • Standardy urbanistyczne, które miałyby dotyczyć terenów przeznaczonych do uzupełnienia zabudowy planu ogólnego, czyli terenów na których nie ma sporządzonych żadnych planów zabudowy.

Źródło: PAP 

Sprawdź, czy po reformie planistycznej twoja działka nadal będzie budowlana

Chciałbyś wiedzieć, czy po zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym twoja działka nadal będzie budowlana? Sprawdź mapę terenów budowlanych dostępną w Geoportalu Krajowym Na Mapie.

W Geoportalu Na Mapie zobaczysz gdzie znajdują się wyznaczone już obszary uzupełnienia zabudowy. Dzięki temu z łatwością dowiesz się czy twoja działka będzie w przyszłości nadal działką budowlaną. 

Sprawdzisz czy wkrótce nie będziesz miał problemu z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.