News

Przepisy ograniczające patodeweloperkę wejdą w życie 1 sierpnia 2024 roku

Monika Byś
2024-03-27
~2 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
przepisy ograniczające patodeweloperkę

Resort rozwoju poinformował, że nowe przepisy przeciwdziałające patodeweloperce wejdą w życie 1 sierpnia 2024 roku. Decyzja o przesunięciu terminu wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, została podjęta w ubiegłym tygodniu. 

Projekt rozporządzenia, który trafił do wykazu prac legislacyjnych ministra rozwoju i technologii, zakłada zmianę daty wejścia w życie rozwiązań przeciwdziałających tzw. patodeweloperce. Zmiana dotyczyć będzie wyłącznie daty wejścia w życie przepisów, przechodząc z 1 kwietnia na 1 sierpnia 2024 roku, jak poinformował resort.

Decyzja ta wynika z potrzeb zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które potrzebują więcej czasu na dostosowanie dokumentacji planowanych inwestycji do nowych przepisów. Przesunięcie terminu wejścia w życie regulacji ma zatem na celu umożliwienie zakończenia prac nad dużymi i skomplikowanymi projektami budowlanymi, odpowiadając na postulaty docierające do resortu - wyjaśniono w oficjalnym komunikacie.

Zmiana rozporządzenia ws. warunków technicznych

Projekt ma również na celu wydłużenie okresu vacatio legis dla rozporządzenia ministra rozwoju i technologii z 27 października 2023 roku, które wprowadza zmiany w sprawie warunków technicznych budynków i ich usytuowania (Dz. U. poz. 2442). Zmiana dotyczyć będzie jedynie daty wejścia w życie przepisów, przesuwając ją na 1 sierpnia 2024 roku. Dodatkowy czteromiesięczny okres ma umożliwić inwestorom dokończenie prac nad projektami inwestycji, które są w trakcie realizacji.

Proponowane zmiany są związane z terminem wejścia w życie innego rozporządzenia ministra rozwoju i technologii z 27 października 2023 roku, dotyczącego szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Prace legislacyjne nad zmianą daty wejścia w życie obu tych rozporządzeń prowadzone są równolegle - jak również poinformowano.

Źródło: ISBnews

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.