News

Brak kanalizacji dla 2,5 miliona budynków w Polsce

Opracowanie redakcji
2024-07-05
~2 min
Głosów: 0, średnia ocen: 0
Brak kanalizacji dla 2,5 miliona budynków w Polsce

Na koniec 2023 roku, jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), prawie 2,5 miliona budynków w Polsce korzystało z przydomowych systemów do odprowadzania ścieków. Spośród nich, aż 2,1 miliona budynków używało zbiorników bezodpływowych. W tym samym czasie do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 3,9 miliona budynków.
W porównaniu z rokiem 2022, długość sieci kanalizacyjnej w Polsce zwiększyła się o 2,2%, osiągając na koniec 2023 roku 181,5 tysiąca kilometrów, co oznacza wzrost o 2,9% w stosunku do poprzedniego roku.
 

Kanalizacja na obszarach wiejskich i miejskich

Z danych GUS wynika, że 60,4% sieci kanalizacyjnej oraz 47,4% wszystkich przyłączy do budynków mieszkalnych znajdowało się na obszarach wiejskich. Na terenach wiejskich długość sieci wzrosła o 2,6%, a liczba przyłączy o 3,4%. W miastach natomiast wybudowano 1,2 tysiąca kilometrów sieci, co stanowi wzrost o 1,6%, a liczba przyłączy wzrosła o 2,7%.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Na koniec 2023 roku, prawie 2,5 miliona budynków korzystało z przydomowych systemów do odprowadzania ścieków. Z tego, 83,6% (czyli około 2,1 miliona) używało zbiorników bezodpływowych, a 16,4% (409 tysięcy) przydomowych oczyszczalni ścieków.

Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej w Polsce na koniec 2023 roku wyniosła 341,1 tysiąca kilometrów, a liczba przyłączy do budynków mieszkalnych prawie 6,3 miliona. W porównaniu do 2022 roku, długość sieci wodociągowej wzrosła o 1%, a liczba przyłączy o 1,6%.
Na terenach wiejskich długość sieci wodociągowej wzrosła o 0,9% i wyniosła 258 tysięcy kilometrów, zaś liczba przyłączy wzrosła o 1,5%. W miastach sieć wodociągowa zwiększyła się o 1,2%, a liczba przyłączy o 1,9%.

Zużycie wody

Na koniec 2023 roku, odsetek budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej wyniósł 85,8%, co stanowi wzrost o 0,5 punktu procentowego w porównaniu do 2022 roku. W miastach 88,4% budynków było podłączonych do sieci wodociągowej, podczas gdy na obszarach wiejskich odsetek ten wyniósł 84,3%.
W 2023 roku przeciętne zużycie wody przez gospodarstwa domowe wyniosło 34,4 m³ na mieszkańca, co oznacza wzrost o 0,4 m³ w porównaniu do 2022 roku.
Pomimo znaczących postępów w rozbudowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, nadal prawie 2,5 miliona budynków w Polsce korzysta z przydomowych systemów do odprowadzania ścieków. Działania na rzecz zwiększenia dostępności infrastruktury komunalnej, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, są niezbędne dla poprawy jakości życia mieszkańców oraz ochrony środowiska.
 

Mapa uzbrojenia terenu w Raportach o terenie OnGeo.pl™ 

Już teraz z łatwością możesz sprawdzić uzbrojenie terenu dowolnej działki na obszarze całej Polski. W zaledwie 5 minut, bez wychodzenia z domu możesz sprawdzić, czy działka, którą zamierzasz kupić lub się na niej wybudować ma dostęp do mediów. 
Nie kupuj „kota w worku”! Zdiagnozuj działkę i ciesz się dobrą inwestycją. 
 

Uzbrojenie terenu w media.
Uzbrojenie terenu w media.
Avatar: Opracowanie redakcji
Opracowanie redakcji

Artykuł przygotowany przez redaktorów portalu OnGeo.pl