News

Gminy pobiorą opłatę za odprowadzanie deszczówki. Rząd pracuje nad zmianą przepisów

Monika Byś
2024-04-04
~2 min
Post zaktualizowany: 2024-04-05
Głosów: 1, średnia ocen: 5
opłata za odprowadzanie deszczówki

Resort infrastruktury opracowuje nowe przepisy, które pozwolą gminom na naliczanie opłat za odprowadzanie wód deszczowych lub roztopowych. Czy właściciele domów zostaną obciążeni kolejnym podatkiem?

Wiceminister resortu infrastruktury Przemysław Koperski wyjaśnił, że istnieje potrzeba uregulowania tej kwestii z powodu różnych interpretacji prawnych i braku klarownych wytycznych dotyczących ustalania opłat za te usługi

wyjaśnia Przemysław Koperski 

Mając na uwadze wagę problemu i powszechność występujących w tym zakresie rozbieżnych interpretacyjnych, w resorcie infrastruktury kontynuowane są prace w celu ustalenia rozwiązania pozwalającego wyeliminować ww. problem. Regulacja ma rozwiązać problemy gmin związane z brakiem podstawy prawnej do naliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w zakresie posiadanych urządzeń do odprowadzania tych wód

Prace nad regulacją mają na celu rozwiązanie problemów gmin związanych z brakiem podstaw prawnych do naliczania takich opłat. Wprowadzenie nowych przepisów wymaga jednak dogłębnej analizy i czasu na opracowanie optymalnych rozwiązań. W związku z nową ustawą dotyczącą prawa wodnego z 2017 roku, wody deszczowe i roztopowe przestały być uznawane za ścieki, co spowodowało zmiany w przepisach dotyczących taryf. 

Gminy straciły możliwość pobierania opłat od odbiorców za te usługi na podstawie dotychczasowych przepisów. 

Sprawdź, czy po opadach Twoja działka zostanie zalana

W ujęciu lokalnym obszar bezodpływowy to teren, w obrębie którego powstają specyficzne warunki obiegu wody, czyli takie miejsca, które pozbawione są odpływu powierzchniowego wody.

W Raporcie o Terenie OnGeo.pl znajdziesz informację o obszarach zagrożonych stagnacją wody. 

POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT O DZIAŁCE

Dzięki tej informacji dowiesz się, czy w razie nagłych opadów deszczu lub roztopów po zimie Twoja działka może zostać zalana. Dane te są podane na przejrzystej mapie, do której załączono legendę oraz osobno dane szczegółowe w formie tabelarycznej.

Fragment Raportu o Terenie - obszary zagrożone stagnacją wody
Fragment Raportu o Terenie - obszary zagrożone stagnacją wody
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.