News

Obowiązkowa kontrola szamb do końca sierpnia

Opracowanie redakcji
2024-06-17
~3 min
Post zaktualizowany: 2024-06-18
Głosów: 1, średnia ocen: 5
Kontrola szamb do końca sierpnia.

Znowelizowana w sierpniu 2022 r. ustawa Prawo Wodne nałożyła na gminy obowiązek regularnych kontroli szamb, aby upewnić się, że właściciele nieruchomości posiadają umowy z firmami asenizacyjnymi i regularnie opróżniają swoje szamba. Pierwszy cykl kontroli ma zakończyć się już w sierpniu, a gminy, które nie wywiążą się z tego obowiązku, mogą zostać ukarane grzywną do 50 tys. zł. Właściciele nieruchomości również muszą być przygotowani, ponieważ za brak umowy lub utrudnianie kontroli grozi mandat do 500 zł, a w sądzie nawet 5 tys. zł.

 • Gminą zostało niewiele czasu, do końca sierpnia 2024 roku muszą przeprowadzić kontrole szamb na terenie całej gminy. 
 • Wysokie kary za nieprzeprowadzenie kontroli szamba. 
 • Właściciele nieruchomości muszą posiadać aktualną umowę z firmą asenizacyjną. 
   

 

Z raportu Serwisu Samorządowego PAP wynika, że do tej pory skontrolowano jedynie 25% posesji. W związku z tym, w nadchodzących tygodniach kontrole będą zintensyfikowane. Niedopełnienie obowiązku może skutkować wysokimi karami finansowymi dla gmin. Co więcej, właściciele nieruchomości muszą mieć na uwadze, że za brak umowy z firmą asenizacyjną lub za brak regularnego opróżniania szamba, mogą otrzymać mandaty.

Wstępne wyniki kontroli szamb 

Wstępne wyniki kontroli przeprowadzonych w 2023 roku nie są optymistyczne – w ponad 40% skontrolowanych nieruchomości wykryto nieprawidłowości. Najczęstsze problemy to brak dowodów na regularny wywóz nieczystości oraz nielegalne zrzuty ścieków do rowów. Właściciele nieruchomości często nie chcą pokazywać dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości, co dodatkowo utrudnia kontrolę.
Po zakończeniu dwuletniego cyklu kontroli prawdopodobnie rozpoczną się dyskusje na temat dalszych działań mających na celu zapewnienie prawidłowego postępowania z nieczystościami. Kary finansowe są jednym ze środków, ale potrzebne mogą być również inne rozwiązania, które zmuszą właścicieli nieruchomości do przestrzegania przepisów.

Wymogi dla właścicieli nieruchomości w zakresie szamb 

Właściciele nieruchomości, które korzystają z szamb, muszą:

 1. Posiadać umowę z firmą asenizacyjną - Umowa ta musi być aktualna i zgodna z obowiązującymi przepisami. Wskazuje na to konieczność regularnego opróżniania szamba przez firmę uprawnioną do takich usług.
 2. Przechowywać dokumentację - Właściciele muszą przechowywać dowody regularnego opróżniania szamba, takie jak rachunki i potwierdzenia usług asenizacyjnych. Dokumenty te mogą być wymagane do wglądu podczas kontroli.
 3. Spełniać normy sanitarno-techniczne - Szamba muszą być utrzymywane w stanie zgodnym z przepisami sanitarnymi, aby nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia publicznego i środowiska.

Obowiązkowe kontrole szamb, to ważny krok w kierunku ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Właściciele nieruchomości muszą być świadomi swoich obowiązków i przestrzegać przepisów, aby uniknąć kar. Warto również śledzić działania gmin, które muszą zintensyfikować kontrole, aby spełnić nałożone na nie obowiązki.

Jak sprawdzić uzbrojenie w media na działce w Raport o Terenie OnGeo.pl™?
Uzbrojenie terenu możesz sprawdzić w Raporcie o Terenie OnGeo.pl™. Pobieranie raportu zajmie tylko 5 minut.

Przy okazji generowania Raportu o Terenie masz możliwość kompleksowej diagnozy swojej działki. Sam wybierasz, których cech nieruchomości potrzebujesz. Rzetelne sprawdzenie działki jest niezbędną procedurą poprzedzającą jej zakup.

Jak sprawdzić?
Mapa uzbrojenia terenu dostępna jest w zakładce Infrastruktura pod nazwą Uzbrojenie działki w media. Jeśli chcesz otrzymać mapę uzbrojenia terenu należy:

 • Wybrać interesującą Cię działkę wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania: za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisane są we wpisie Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl™
 • Opłacić Raport o Terenie OnGeo.pl™. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz. Temat mapa uzbrojenia działki jest darmowy!
  Jeśli interesuje Cię wyłącznie mapa uzbrojenia terenu, masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów z listy.
Wybierz uzbrojenie  terenu w media na działce w Raportach o Terenie
Avatar: Opracowanie redakcji
Opracowanie redakcji

Artykuł przygotowany przez redaktorów portalu OnGeo.pl