News

Niedługo zainwestujesz w nieruchomości na giełdzie. Ruszają prace nad ustawą o REIT-ach

Monika Byś
2024-04-05
~2 min
Głosów: 2, średnia ocen: 5
Ruszają prace nad ustawą o REIT-ach

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło kolejną próbę wprowadzenia na polskim rynku giełdowych spółek, które umożliwią inwestowanie w nieruchomości - także te inne niż mieszkalne. Ustawa o funduszach inwestujących w nieruchomości (tzw. REIT-ach) może mieć istotny wpływ na życie obywateli.

W 2021 roku rząd pracował nad ustawą o funduszach inwestujących w nieruchomości, potocznie zwanych REIT-ami (ang. Real Estate Investment Trusts). W 2022 roku prace te zostały wstrzymane. Resort podawał wtedy, że decyzja ta wynikała z "niepewności otoczenia makroekonomicznego spowodowanej globalnymi wydarzeniami". Jednak wszystko wskazuje na to, że resort rozwoju postanowił wrócić do tematu. 

Jacek Tomczak, wiceminister rozwoju, przedstawił wstępne zarysy przepisów dotyczących spółek inwestujących w najem nieruchomości (SINN w Polsce, REIT za granicą). 

Ruszają prace nad ustawą o REIT-ach

SINN-y będą miały formę spółek akcyjnych z kapitałem zakładowym na poziomie minimum 100 mln zł. Ich rejestracja ma być prowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych (GPW). Spółki te będą inwestować wyłącznie w aktywa generujące dochód i podlegać 10-procentowemu opodatkowaniu dywidendy w momencie jej wypłaty. 

Warto zaznaczyć, że dywidenda będzie zwolniona z opodatkowania dla udziałowców. Dodatkowo, SINN-y będą zobowiązane do przeznaczania 90% skonsolidowanego zysku (po uwzględnieniu posiadanej gotówki) na dywidendę. Do obliczenia zysku będzie się brało pod uwagę przychody pomniejszone o koszty działalności, z wyjątkiem amortyzacji. 

Wstępne założenia projektu ustawy zakładają także maksymalny poziom zadłużenia SINN na poziomie 50% wartości portfela nieruchomości.

Byś może już niedługo obywatel zainwestuje w nieruchomości na giełdzie

Celem ustawy jest stworzenie nowego instrumentu finansowego, który umożliwiłby inwestowanie w nieruchomości szerokiemu gronu osób. Inwestorzy mieliby możliwość kupowania udziałów w funduszach, a tym samym pośrednio inwestowania w nieruchomości. 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.