News

Mieszkanie bez wkładu własnego - zmiany od marca

Monika Byś
2023-01-02
~3 min
Głosów: 19, średnia ocen: 5
mieszkanie bez wkładu własnego zmiany od marca

Od marca 2023 r. wchodzą w życie przepisy, ułatwiające realizację inwestycji mieszkaniowych w formule kooperatywy. Po zmianach grupa co najmniej 3 osób fizycznych będzie mogła wspólnie kupić grunt od gminy, zbudować na nim budynki wielorodzinne lub domy albo kupić budynki i je wyremontować. Zmienią się również zasady korzystania z gwarancji BGK i spłat rodzinnych w ramach programu Mieszkanie bez wkładu własnego.

  • Zgodnie z projektem ustawy o kooperatywach mieszkaniowych grupa trzyosobowa może wspólnie zrealizować inwestycję mieszkaniową. 
  • Z nowych przepisów skorzystają wyłącznie osoby fizyczne - nie przedsiębiorstwa - a osoby te będą stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej.
  • Członkowie kooperatywy mieszkaniowej albo spółdzielnia mieszkaniowa będą mogli ubiegać się o nabycie nieruchomości od gminy.
  • Od marca zostanie poszerzona grupa osób uprawnionych do gwarancji BGK wkładu własnego i tzw. spłaty rodzinnej.

Kooperatywy mieszkaniowe - o co chodzi

Zgodnie z projektem ustawy o kooperatywach mieszkaniowych grupa trzyosobowa może wspólnie zrealizować inwestycję mieszkaniową. Co ważne, z nowych przepisów skorzystają wyłącznie osoby fizyczne - nie przedsiębiorstwa - a osoby te będą stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej. Wszystko dlatego, że działanie w formule kooperatywy ma prowadzić do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Inwestycja mieszkaniowa w ramach kooperatywy będzie polegała na zakupie nieruchomości:

  • gruntowej i budowie co najmniej jednego budynku wielorodzinnego;
  • gruntowej i budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  • a także nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej co najmniej jednym budynkiem i przeprowadzeniu w tym budynku robót budowlanych.

Według projektu odpowiedzialność członków kooperatywy, działających na podstawie umowy kooperatywy mieszkaniowej, będzie solidarna. Rozwiązanie to zwiększy bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne osób, które współdziałają w takiej formule oraz podmiotów trzecich, wchodzących w relacje prawne z członkami kooperatywy.

Członkowie kooperatywy mieszkaniowej albo spółdzielnia mieszkaniowa będą mogli ubiegać się o nabycie nieruchomości od gminy. Gmina będzie mogła rozkładać należności za nabycie nieruchomości na raty oraz stosować bonifikaty od ceny nieruchomości. Ponadto gmina będzie mogła ubiegać się o grant na infrastrukturę, jeśli udzieli kooperatywie lub spółdzielni bonifikaty.

Zdiagnozuj działkę z OnGeo.pl

Zakup działki to poważna decyzja, a sam wybór nieruchomości często wiąże się z dużym stresem. Chcąc się zabezpieczyć nie możesz polegać wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, bo może on być świadomy wszystkich zagrożeń i ograniczeń, które kryje działka. Pamiętaj, że tylko rzetelna diagnoza działki może uwolnić Cię od stresu przed popełnieniem błędu.

Raport o Terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o Terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Mieszkanie bez wkładu własnego - zmiany od marca

Ustawa zmienia również zasady programu Mieszkanie bez wkładu własnego (dalej MBWW). Od marca zostanie poszerzona grupa osób uprawnionych do gwarancji BGK wkładu własnego i tzw. spłaty rodzinnej.

Po nowelizacji z programu MBWW skorzystają kredytobiorcy bez wkładu własnego albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł i nieprzekraczającym 20 % kwoty wydatków, na który kredyt jest udzielany. W przypadku kredytu o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej - nieprzekraczającym 30 %.

Natomiast jeśli ma wkład własny niższy niż 20 %, gwarancją BGK będzie mogła być objęta także brakująca część wkładu. Podniesiono też współczynnik, który służy do wyliczania maksymalnej ceny metra kwadratowego kwalifikującej się do skorzystania z programu.

Źródło: money.pl, PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.