News

Kto sfinansuje plany ogólne gmin?

Monika Byś
2023-10-09
~2 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
Kto sfinansuje plany ogólne gmin

Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje zastosować algorytm uwzględniający liczbę ludności i powierzchnię gminy przy podziale środków na przygotowanie planów ogólnych. Związek Miast Polskich uznaje, że przewidziane 900 mln zł nie będą wystarczające na pokrycie wszystkich kosztów.

  • Gminy mają czas na sporządzenie planów ogólnych dla swoich terenów tylko do 2026 roku. Samorządy obawiają się, że termin będzie trudny do realizacji biorąc pod uwagę niewystarczające finansowanie. 
  • Resort rozwoju i technologii planuje opracować regulamin rozdysponowania tych środków dla samorządów, które dostarczą plany ogólne zagospodarowania przestrzennego do końca 2025 roku
  • Algorytm podziału środków pomiędzy gminy będzie uwzględniał liczbę ludności, powierzchnię i lesistość.
  • Istnieje obawa, że algorytm zacznie dyskryminować duże miasta. 

Samorządowcy od roku starają się uzyskać wsparcie od resortu rozwoju na sporządzenie planów ogólnych. Przypominamy, że gminy mają czas na sporządzenie planów ogólnych dla swoich terenów tylko do 2026 roku. Większość gmin jest zgodna, że termin ten jest nierealny do zrealizowania. Temat finansowania planów był zatem ponownie omawiany pod koniec września przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Związek Miast Polskich donosi, że resort rozwoju i technologii planuje opracować regulamin rozdysponowania tych środków dla samorządów, które dostarczą plany ogólne zagospodarowania przestrzennego do końca 2025 roku, w ciągu dwóch miesięcy.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na temat reformy planowania przestrzennego. Wywiad z ekspertem znajdziesz na naszym kanale na platformie YouTube

Ministerstwo przypomniało, że reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego jest kluczowym elementem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, przewidującym pulę środków na jej wdrożenie w wysokości niespełna 900 mln zł.

Resort podkreślił, że jest to kwota netto, a zwrot zostanie dokonany bez VAT-u, zgodnie z zasadami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Resort zaznaczył także, że możliwe będzie prefinansowanie inwestycji w ramach KPO przez Polski Fundusz Rozwoju przed wydaniem decyzji wykonawczej Rady UE. Aby uzyskać środki na prefinansowanie KPO, konieczne jest spełnienie wymogów formalnych i realizacja reform powiązanych z daną inwestycją.

Inwestycja związana z planowaniem przestrzennym obejmie wsparcie techniczne, materiały edukacyjne oraz szkolenia dla planistów. Algorytm podziału środków pomiędzy gminy będzie uwzględniał liczbę ludności, powierzchnię i lesistość.

Związek Miast Polskich zaznacza, że przewidziane 900 mln zł może być niewystarczające na sporządzenie planów ogólnych w gminach, co może skutkować dyskryminacją dużych miast. Marek Wójcik z ZMP ostrzegał, że ceny za przygotowanie dokumentów planistycznych znacząco wzrosły, co może jeszcze bardziej wpłynąć na dostępność środków.

Źródło: PAP

Sprawdź czy na terenie Twojej działki obowiązuje plan miejscowy

W Raporcie o ternie OnGeo.pl sprawdzisz, czy Twoja działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Dla obszarów z dostępnymi danymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały oraz zaznaczone na mapie granice obowiązujących planów. Jeśli analizowany teren jest objęty miejscowym planem, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie (granice, powierzchnia i udział procentowy dla każdego terenu).

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.