News

Kontrowersyjna nowelizacja prawa geologicznego. Właściciele bez prawa do zabudowy

Monika Byś
2023-07-12
~3 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
Kontrowersyjna nowelizacja prawa geologicznego

Pod koniec czerwca br. Sejm przyjął nowelizację zmieniającą m.in. prawo geologiczne. Okazuje się, że zgodnie z nowelizacją właściciel gruntu na którym znajdują się złoża strategiczne, nie będzie miał możliwości zabudowywania go. Posiadacz działki nie otrzyma również żadnego odszkodowania od państwa z tego tytułu.

 • Właściciele gruntów wskazanych przez Ministerstwo Klimatu nie będą mogli zabudować swoich terenów ze względu na obecność złoż strategicznych.
 • MKiŚ ma prawo zakazać zabudowy gruntów, a posiadacze działek nie otrzymają odszkodowania.
 • Nowelizacja wprowadza definicję złoża strategicznego do polskiego prawa geologicznego.
 • Przepisy są niekorzystne dla właścicieli gruntów, którzy nie mogą uczestniczyć w postępowaniu w tej sprawie.
 • Brak możliwości odwołania się od decyzji i pozbawienie prawa do odszkodowania budzi sprzeciw prawników i ekspertów.
 • Komisja nadzwyczajna ds. klimatu opowiedziała się przeciwko nowelizacji, która obecnie jest w Senacie.

Pod koniec czerwca parlament przyjął nowelizację, która wprowadza zmiany m.in. do prawa geologicznego oraz innych ustaw. Dzięki tej nowelizacji polskie prawo zostanie wzbogacone o definicję złoża strategicznego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska tłumaczyło, że ustawa ta ma na celu zwiększenie ochrony takich złóż. Po zmianie wystarczy, że resort stwierdzi, iż na danej ziemi znajdują się złoża strategiczne. Posiadacz działki nie otrzyma również żadnego odszkodowania od państwa z tego powodu. 

Właściciele gruntów bez prawa do zabudowy i odszkodowania

Przepisy budzą kontrowersje, a szczególne poszkodowani są właściciele gruntów lub ich użytkownicy wieczyści, na których Ministerstwo znajdzie takie złoża. Nie będą oni mogli uczestniczyć w postępowaniu dotyczącym tej sprawy, a Ministerstwo ma prawo zakazać zabudowy ich gruntu.

Prawnicy i eksperci, z którymi rozmawiano w "Dzienniku Gazecie Prawnej", nie kryją zdziwienia takimi przepisami. Według radcy prawnego Fundacji Frank Bold, Miłosza Jakubowskiego, z perspektywy właściciela gruntu jest "znacznie bardziej korzystne zostać wywłaszczonym". Wykluczenie właściciela gruntu z postępowania i poinformowanie go po fakcie, że jego nieruchomość jest objęta zakazem zabudowy, w połączeniu z brakiem możliwości odwołania się od decyzji i pozbawieniem prawa do odszkodowania, jest co najmniej szokujące. Dodatkowo bulwersujący jest fakt, że w uzasadnieniu projektu zmian, resort twierdzi, że nowelizacja nie wpłynie na obniżenie wartości nieruchomości

Przedstawiciele Ministerstwa bronią swojej propozycji

Magdalena Piątkowska, dyrektorka departamentu nadzoru geologicznego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, twierdzi, że obecne przepisy oraz orzeczenia sądów dotyczące ochrony złóż kopalin mają wpływ na zagospodarowanie przestrzenne. Uważa również, że dzięki nowelizacji część gruntów, która obecnie jest zablokowana, zostanie uwolniona.

Jednak na razie propozycja ta spotyka się z dużym sprzeciwem Polaków. Senator Stanisław Gawłowski otrzymał 5 tysięcy wiadomości i e-maili od wyborców, którzy wyrazili swój sprzeciw wobec nowelizacji. Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka mówiła o 3 tysiącach wiadomości.

Aktualnie ustawa znajduje się w Senacie. W poniedziałek komisja nadzwyczajna ds. klimatu opowiedziała się przeciwko nowelizacji.

Źródło: money.pl

Sprawdź geologiczne warunki budowlane działki

Od teraz w OnGeo.pl sprawdzisz geologiczne warunki budowlane terenu. Generując Raport o terenie otrzymasz mapę działki z zaznaczonymi warunkami geologicznymi według 5 kategorii:

 • złe,
 • niedostateczne,
 • dostateczne,
 • dobre,
 • bardzo dobre.

W ramach tematu uzyskasz również informacje o geologii terenu, czyli o budowie podłoża na analizowanym terenie, a także procentowy udział powierzchni działki w kolejnych kategoriach. Dostaniesz także źródło danych, z których pochodzi opracowanie.

Dla wybranych obszarów aglomeracji miast: m.in: Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Aglomeracji Śląskiej, Łodzi, Bydgoszczy, Trójmiasta, Poznania, Wałbrzycha, Płocka, Koszalina oraz wzdłuż wybranych inwestycji liniowych: m.in.: trasy S19, S74, S1, Y13, przedstawiamy dodatkowe - szczegółowe informacje o geologicznych warunkach budowlanych oraz głębokości zalegania wód podziemnych

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.