News

Koniec ogródków działkowych w miastach?

Monika Byś
2023-11-21
~2 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
koniec ogródków działkowych w miastach

Przepisy wprowadzone reformą planowania przestrzennego budzą obawy Polskiego Związku Działkowców, który ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem dla istnienia ogrodów działkowych. Zdaniem PZD projekt planu ogólnego gminy może skutkować zakazem ujawnienia ROD w planach miejscowych na większość terenów gmin. 

  • Projekt rozporządzenia ws. sporządzenia planu ogólnego gminy budzi poważny niepokój działkowców. PZD jest zdania, że nowe przepisy ograniczy tworzenie nowych ROD na terenie gminy. 
  • Zdaniem PZD projekt już za 2 lata może skutkować zakazem ujawnienia ROD w planach miejscowych na większości terenów gmin. 
  • Zdaniem Związku, tereny ogrodów działkowych powinny być uwzględnione w charakterystyce wszystkich trzynastu stref planistycznych lub co najmniej w sześciu kluczowych przypadkach

Polski Związek Działkowców opublikował prawie 400 pism i stanowisk swoich lokalnych struktur, wyrażając niepokój w związku z wprowadzeniem nowych przepisów planowania przestrzennego. Obawy te wynikają z założeń projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dotyczącego sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy.

Według PZD, projekt ten może w ciągu dwóch lat prowadzić do zakazu uwzględniania ROD w planach miejscowych na większości obszarów gmin. Projektowane rozporządzenie precyzuje zasady przygotowania projektu planu ogólnego, reguluje charakterystykę stref planistycznych, w tym ich profil funkcjonalny oraz wartość wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.

Koniec ogródków działkowych w miastach?

Zgodnie z projektem, tylko w dwóch spośród trzynastu stref planistycznych będzie możliwe wyznaczanie terenów pod rodzinne ogrody działkowe. Polski Związek Działkowców uważa, że taka regulacja poważnie zagraża dalszemu istnieniu ogrodów działkowych.

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu zaznaczył, że dodanie profilu funkcjonalnego "teren ogrodów działkowych" do konkretnej strefy planistycznej jest kluczowe dla uwzględnienia terenów ROD w planie miejscowym, co z kolei gwarantuje ich dalsze istnienie. Działkowcy argumentują, że obecnie ogrody działkowe, znajdujące się w różnych lokalizacjach, zostaną przypisane do różnych stref, nie zawsze odpowiadających ich funkcji.

Polski Związek Działkowców we Wrocławiu zauważa, że pominięcie ogrodów działkowych w niektórych strefach, takich jak strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, może negatywnie wpłynąć na możliwość rekreacji i wsparcia społecznego, które ogrody te zapewniają. Zdaniem Związku, tereny ogrodów działkowych powinny być uwzględnione w charakterystyce wszystkich trzynastu stref planistycznych lub co najmniej w sześciu kluczowych przypadkach.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na temat reformy planowania przestrzennego. Wywiad z ekspertem znajdziesz na naszym kanale na platformie YouTube

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.