News

Planujesz wycinkę drzewa na swojej działce? Od marca możesz dostać karę

Monika Byś
2024-03-04
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 4.9
kara za wycinkę na swojej działce

Od 1 marca każdego roku trwa okres lęgowy ptaków. Jeśli planujesz wycinkę drzewa na własnej działce, musisz upewnić się, że nie jej ono domem dla gatunków chronionych. W niektórych przypadkach na usunięcie drzewa będziesz potrzebować pozwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a niedopełnienie tego obowiązku grozi karą. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 7 października 2014 roku dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt, w tym zwierząt objętych ochroną, mówi wyraźnie, że w Polsce obowiązuje zakaz celowego płoszenia lub zakłócania spokoju w miejscach noclegu, w okresie lęgowym podczas rozmnażania lub wychowywania młodych, oraz podczas żerowania ptaków migrujących lub zimujących. Za okres lęgowy uznaje się okres od 1 marca do 15 października. Ponadto  zakazuje się niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd oraz zniszczenia siedlisk lub miejsc odpoczynku, migracji lub żerowania, które są istotne dla tych zwierzą. 

W związku z tym, jeśli na Twoim drzewie zadomowił się ptak chroniony, w okresie lęgowym dla jego gatunku, obowiązuje Cię zakaz wycinki drzewa, nawet jeśli znajduje się na terenie prywatnym. 

A co w przypadku, jeśli nie mam możliwości zmiany terminu realizacji prac budowlanych?

Jeśli usunięcie drzewa nie jest możliwe w innym terminie, a czynność ta jest wymagana ze względu na harmonogram prac budowlanych lub zagrożenie bezpieczeństwa, to należy starać się o pozwolenie na wycinkę. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Co grozi za wycinkę drzewa na własnej posesji?

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych jest wykroczeniem. Zatem jeśli informacja o wycince dojdzie do organów właściwych odpowiedzialnych za ochronę środowiska, zostaniesz ukarany grzywną. 

Mapa drzew prezentująca lokalizację koron drzew na mapie

Prezentujemy interaktywną mapę drzew online stworzoną w ramach projektu Geoportal Krajowy Na Mapie

Mapa drzew wskazuje zarówno lokalizację, jak i zasięg terenowy roślinności wysokiej. Dzięki temu inwestor ma możliwość sprawdzenia, czy jego przedsięwzięcie nie będzie wymagało usunięcia części drzew lub czy roślina nie zacieni jego inwestycji. Wynik inwentaryzacji drzew przedstawiono na kontrastowej, darmowej mapie solarnej noszącej nazwę Atlas Solarny. 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.