News

Opublikowano jednolity tekst Ustawy o Prawie ochrony środowiska

Monika Byś
2024-01-18
~2 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
jednolity tekst Ustawy o Prawie ochrony środowiska

W Dzienniku Ustaw pojawił się jednolity tekst ustawy Prawo ochrony środowiska. Dokument uwzględnia zmiany wprowadzone od grudnia 2022 do grudnia 2023 roku, m.in. nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

POBIERZ JEDNOLITY TEKST USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Jednolity tekst ustawy Prawo ochrony środowiska uwzględnienia zmiany wprowadzone:

  1. Ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2029);
  2. Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688);
  3. Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1506);
  4. Ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1890);
  5. Ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877);
  6. Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687);
  7. Ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (Dz. U. poz. 1719);
  8. Ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry (Dz. U. poz. 1963);
  9. Ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1762) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 5 grudnia 2023 r.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.